Na stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych opublikowano schemat wszystkich rozgrywek jakie zaplanowano na 2023 rok. Zespoły do rywalizacji drużynowej można zgłaszać do 15 grudnia br. Jesst jedna bardzo ważna zmiana, o której już wcześniej informowaliśmy. W końcu system rywalizacji w polskim speedrowerze nie stoi na głowie. Regulamin rozgrywek  przeciwieństwie do dotychczasowego zezwala na start drużyn w rozgrywkach MCSS lub/i CSSŻ, bez konieczności zgłaszania pierwszej drużyny do rywalizacji w CSS bądź CS 1 Ligi.

Rywalizacja o drużynowe mistrzostwo Polski pozostaje bez zmian – będą dwa szczeble rozgrywek.

Do istotnej zmiany może dojść (po konsultacjach) jeśli chodzi o składy drużyn żaków. Padła propozycja – związana z jak największą liczbą dzieci mogących rywalizować w drużynie – by rywalizujące ze sobą drużyny w CS Superlidze Żaków składały się z pięciu zawodników plus rezerwowy.

W kategorii żaków połączono także rozgrywki o indywidualny puchar Polski z indywidualnymi mistrzostwami Polski. Najpierw w okręgach odbędą się po cztery turnieje IPP z których awans (wg proporcji startujących w okręgach uczestników) będzie oznaczał walkę w finale indywidualnych mistrzostw Polski. Jest jeszcze kilka zmian. Szczegóły ze strony PFKS prezentujemy poniżej:

  • Omówienie schematów rozgrywek na sezon 2023:
  • Termin zgłoszeń do poszczególnych rozgrywek drużynowych ligowych (CSS/CS 1.L, MCSS, CSSŻ) wyznaczony został do 15.12.2022 (na adres [email protected]) – obowiązuje informacja mailowa; arkusze zgłoszeniowe są w trakcie poważnych przeróbek technicznych (m.in. w związku z koniecznością korekt wymuszonych zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie lub Zarząd) i będą dostępne w terminie późniejszym. Przypomina się, iż Walne Zebranie uchwaliło, że start w CSS / CS 1.L nie jest warunkiem koniecznym do startu w MCSS lub/i CSSŻ – można zgłosić drużynę do MCSS lub/i CSSŻ nie zgłaszając „pierwszej drużyny” do CSS / CS 1.L.
  • CS Superliga / CS 1. Liga – schemat ten sam co w 2022 roku z podziałem na dwie klasy rozgrywkowe (zgodnie z RSS, podział na klasy rozgrywkowe nastąpi w przypadku zgłoszenia się co najmniej 10 drużyn; prawo do startu w CSS mają TSŻ, Orzeł, Szarża, Mustang, Omega, Szawer, a w przypadku ewentualnego vacatu prawo to zyska inna drużyna wg kolejności: Śląsk, Victoria, ZKS, Drwęca).
  • Młoda CS Superliga – schemat meczowy ten sam co w 2022 roku. Skład drużyny stanowią: jeden zawodnik kategorii Mc, po dwóch kategorii J i K, jeden kategorii Mk; minimalny wiek zawodnika to 12 lat wg roku urodzenia, kobieta po przekroczeniu 18 roku życia jest systemowo traktowana w kategorii J.
  • CS Superliga Żaków – schemat rozgrywek oraz schemat meczowy zostanie skonsultowany z ich uczestnikami; pojawiło się kilka propozycji, m.in. powiększenie składu drużyny do pięciu zawodników + rezerwowi.
  • Indywidualny Puchar Polski Żaków / Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków – połączenie tych rozgrywek – okręgowe eliminacje (4 turnieje, z których do klasyfikacji zaliczają się trzy najlepsze) + finał na szczeblu centralnym, do którego awans będzie ustalony proporcjonalnie pomiędzy okręgami wg liczby sklasyfikowanych w danej kategorii (aby uniknąć przykrych doświadczeń minionego sezonu). Nazwa rozgrywek jest w tej chwili sprawą drugorzędną i będzie ustalona z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • IPP Mk i K zostaje zniesiony i zamieniony na “Speedrower Camp” – zgrupowanie kadry młodzików i kadetów, który odbędzie się w trzech terminach z założeniem że jeden z nich będzie dwudniowy (szczegóły będą podawane z wyprzedzeniem).

Odpowiedzialnym za kadrę Mk i K będzie trener – Paweł Kozłowski.

  • IPP tzw. komercyjny odbędzie się jak do tej pory w trzech rundach z podziałem na 3 (zamiast wcześniejszych 4) kategorie: Gold, Silver, Bronze. 
  • IPP Kb zostaje na tych samych zasadach co do tej pory, ale odbywać się będzie w łączności z IPP (komercyjnym).