PZM opublikował Regulamin torów dla zawodów motocyklowych na żużlu w 2022 r.

Przypomniano w nim min. o tym, iż w odniesieniu do torów, na których rozgrywane są zawody krajowe, ligowe oraz międzynarodowe wpisane do kalendarza FIM lub FIM Europa nie będące zawodami FIM i FIM Europe oprócz regulamin FIM: „Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC), obowiązują dodatkowo uzupełnienia i zmiany określone w regulaminie PZM oraz regulaminach organizacyjnych poszczególnych lig.

Najważniejsze zmiany w regulaminie na 2022.

W przypadku, gdy na torze zamontowane są bandy drewniane (zbudowane z desek, płyt, itp.), kickboard na łukach za bandami pneumatycznymi nie może być stosowany. Na wszystkich torach kickboard na prostych musi być w kolorze pomarańczowym.

Maksymalny czas użytkowania bandy pneumatycznej APD nie może być dłuższy niż 7 lat. Przy wymianie band pneumatycznych APD po zakończonym okresie ważności ich homologacji muszą być stosowane wyłącznie bandy APD APlus+.

Określona w STRC minimalna wysokość bandy stałej, amortyzującej lub APD dotyczy wymiarów przed rozpoczęciem zawodów.

Klub zobowiązany jest do utrzymywania przez cały sezon równomiernego nachylenia toru na całej szerokości zgodnego z nadaną licencją.

W meczach transmitowanych przez telewizję w strefie neutralnej może podczas całych zawodów przebywać operator kamery przenośnej, przy czym nie może on zasłaniać sędziemu widoku linii startu, jak również zawodnikom pola widzenia zielonego światła startowego. Dopuszcza się także możliwości ustawienia mikrofonów dźwiękowych wykorzystywanych przez TV.

Organizator jest zobowiązany do utrzymywania pomalowanego białą farbą i widocznego krawężnika przed każdym meczem DMP. Na polecenie komisarza toru lub sędziego zawodów organizator meczu DMP jest zobowiązany do malowania krawężnika przed zawodami.

Wszystkie przepusty-studnie w pobliżu słupków maszyny startowej (wewnątrz i na zewnątrz toru) muszą posiadać wyprowadzenia na kable i być w trakcie zawodów zamknięte.

Wszystkie kable znajdujące się na płycie muszą być pospinane i uporządkowane oraz w kolorze czarnym lub zielonym ewentualnie w osłonach o tych kolorach.

Granice parku maszyn muszą być oznaczone białym kolorem w sposób precyzyjny, widoczny i nie budzący wątpliwości. Przed zawodami, kierownik zawodów informuje sędziego, kierowników drużyn w zawodach drużynowych i zawodników w zawodach indywidualnych o sposobie oznaczenia granic parku maszyn na danym stadionie.

W parku maszyn muszą być w sposób wyraźny kolorem żółtym oznaczone granice stref przeznaczonych wyłącznie dla drużyny gości i gospodarzy, z zastrzeżeniem dostępu do tych stref dla osób urzędowych wykonujących swoje obowiązki. Granice stref organizator uzgadnia z podmiotem zarządzającym przed sezonem.

Pulpit sędziowski musi posiadać możliwość podłączenia urządzenia, które samoczynnie zwalnia taśmy maszyny startowej – niezależne styki przycisku zielonego światła startowego.

W przypadku stosowania na zawodach procedury tankowania motocykli przed biegiem polegającej na wysysaniu resztek paliwa ze zbiornika i następnie zatankowaniu, urządzenie do wysysania paliwa musi spełniać następujące normy:

1) zasilane na sprężone powietrze,

2) pojemność zbiornika min. 90 litrów,

3) ciśnienie powietrza zasilającego 7-8 bar,

4) wydajność wysysania 1,5 – 2 l/min.

Organizator meczu DMP musi zapewnić dla uczestników w parku maszyn stałe toalety. Ustawianie tymczasowych toalet jest niedozwolone.

Podczas każdych zawodów w parku maszyn musi być waga najazdowa z ważnym świadectwem legalizacji wydanym przez Główny Urząd Miar lub jego jednostki okręgowe i obwodowe.

Organizator musi zapewnić, by przed każdymi zawodami wszystkie urządzenia techniczne były utrzymane w należytej czystości.

Pełny Regulamin torów dla zawodów żużlowych znajduje się na stronie PZM.

Zdjęcie: autor tekstu