Na stronie PZM opublikowano zmieniony regulamin sanitarny jaki obowiązuje od 15 kwietnia podczas zawodów żużlowych. Główne zmiany dotyczą liczby przedstawicieli mediów podczas meczów PGE Ekstraligi a także przeprowadzanych testów na obecność COVID-19.

Obowiązkiem klubu jest min.: przesłanie do systemu „karta meczu EŻ” wyniki przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa SARS CoV-2 metodą RT-PCR w terminie nie później niż 60 minut od godziny zakończenia badania zawartej w treści wyniku testu otrzymanego z laboratorium.

Obowiązki zawodników uczestniczących w rozgrywkach to min.:
poddanie się przez zawodnika (włącznie z mechanikami lub z osobami z teamu zawodnika) cyklicznym, nie rzadziej niż przed każdą kolejką rozgrywek, testom genetycznym na obecność koronowirusa SARS-CoV-2 na koszt klubu techniką RT-PCR, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot zarządzający,

Obowiązki dla innych osób (zarówno delegowanych do obsługi zawodów lub treningów przez klub, jak i podmiot zarządzający) uczestniczących w rozgrywkach:
poddanie się cyklicznym, nie rzadziej niż przed każdą kolejką rozgrywek, testom genetycznym na obecność koronowirusa SARS-CoV-2 wykonanych techniką RT-PCR – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot zarządzający – na koszt klubu (na koszt podmiotu zarządzającego w przypadku osób urzędowych delegowanych przez ten podmiot)

Warunki zwolnienia z testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR:
Dopuszcza się zwolnienie zawodnika lub każdą inną osobę z przeprowadzenia cyklicznych testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR pod warunkiem dostarczenia do podmiotu zarządzającego łącznie następujących dokumentów:
1) zaświadczenia o wykonanym szczepieniu jednokrotną lub dwukrotną dawką szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta, dopuszczonej do obrotu na terenie Unii Europejskiej z uwzględnieniem modyfikacji dawkowania w zawartej w obowiązujących przepisach prawa oraz w Narodowym Programie Szczepień,
2) wyniku wykonanego jednorazowego testu ilościowego na obecność w surowicy przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Test powinien być wykonany w terminie 7-14 dni po podaniu drugiej dawki dla szczepionek dwudawkowych i minimum 14 dni dla szczepionek jednodawkowych.

Osoby ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i uznane za ozdrowieńców są zwolnione z testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR w okresie 10 tygodni od zaliczenia do grupy ozdrowieńców. O zwolnieniu decyduje podmiot zarządzający na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być dostarczone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku uzyskania przez zawodnika kadry klubu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonanego metodą RT-PCR zawodnik może zostać skierowany na powtórne badanie. W  przypadku, gdy liczba pozytywnych wyników testów dotyczących zawodników kadry danego klubu wypełnia warunki odwołania meczu z udziałem tego klubu zgodnie z obowiązującymi regulaminami rozgrywek, zawodnicy ci będą skierowani na powtórne badanie do laboratorium wskazanego przez podmiot zarządzający. Jeżeli wynik powtórnego testu będzie negatywny, zawodnik może wziąć udział w meczu.

Regulamin sanitarny dopuszcza również obecność na meczach większej liczy dziennikarzy dziennikarzy/fotoreporterów (do 10 osób przy meczach rozgrywanych bez publiczności lub 30 osób w przypadku meczów rozgrywanych z udziałem publiczności).

Całość zaktualizowanego regulaminu sanitarnego znajduje się na stronie PZM.