Każdy mecz poprzedzony jest prezentacją, której przebieg musi być zgodny z zapisami Regulaminu Sanitarnego PZM.

Sędzia lub Jury Zawodów może skrócić lub zrezygnować z przeprowadzenia prezentacji jeżeli uzna, iż istnieje zagrożenie dla rozegrania meczu związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Prezentacja zaczyna się na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów podaną w zawiadomieniu o zawodach i nie może trwać dłużej niż 10 minut. Na meczach transmitowanych przez telewizję na torze podczas prezentacji może przebywać operator przenośnej kamery.

W prezentacji uczestniczą wyłącznie zawodnicy ubrani w swoje stroje zawodnicze (bez kasków) i plastrony, którzy ustawiają się na murawie na miejscach oznaczonych ich numerami startowymi oraz za tablicami z nazwami ich drużyn według wzoru określonego w Załączniku nr

Zawodnicy do prezentacji wyjeżdżają na dwóch jednakowych pojazdach (po jednym dla każdej drużyny). Dopuszcza się wyłącznie: dwa pick`upy (bez przyczep) lub dwa samochody osobowe z jednakowymi lawetami/przyczepami dostosowanymi do przewozu zawodników. Wzór pojazdów wymaga zatwierdzenia SE przed sezonem.

Zabrania się prowadzenia przez organizatora prac demontażowych w obrębie toru, murawy oraz parku maszyn do czasu zakończenia transmisji TV z meczu, jak również innych przekazów TV prowadzonych na żywo ze stadionu (w przypadku realizacji magazynu żużlowego bezpośrednio po zakończonym meczu dopuszcza się jedynie wyjazd ciągników na tor w celu dokonania jego konserwacji).

Wszelkie imprezy i działania towarzyszące nie mogą mieć wpływu na przebieg meczu,ani przedłużać przerw pomiędzy biegami określonych w regulaminach obowiązujących w sporcie żużlowym.

W czasie do 4 minut po zakończeniu XIII biegu kierownicy drużyn w obecności komisarza toru zgłaszają obsadę biegów XIV oraz XV. Pierwszy obsadę wskazuje kierownik drużyny gospodarza. Komisarz toru przekazuje zgłoszenie sędziemu zawodów. Wzór tablicy jest przez SE. Stosuje się zapisy Regulaminu Sanitarnego PZM. SE może ustalić szczegółową procedurę zgłaszania biegów nominowanych, także w oparciu o systemy elektroniczne.

Organizatorzy drugich meczów finałowych są zobowiązani do pokrycia kosztów produkcji logotypów sponsorów klubu w formie magnesów lub naklejek, które będą umieszczone na ściankach ekspozycyjnych podium w miejscach przysługujących organizatorowi.

Źródło: PZM