Na stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych w artykule Klubowe arkusze zgłoszeniowe na sezon 2023 (http://pfks.blogspot.com/2023/01/klubowe-arkusze-zgoszeniowe-na-sezon.html) poinformowano o ułatwieniach jakie wprowadzono przed nadchodzącym sezonem ligowym.

W arkuszach jest kilka istotnych zmian ułatwiających pracę osobom odpowiedzialnym za zgłoszenia zawodników. Obecnie jest możliwość modyfikacji nazwy drużyny w zależności od rozgrywek (np. różni sponsorzy drużyny seniorów i młodzików). Dodano też kolumnę informującą o stanie rozliczeń klubów z federacją.

Poniżej treść komunikatu ze strony PFKS:

Zakończyły się prace nad przygotowaniem arkuszy zgłoszeniowych dla klubów – uczestników rozgrywek w sezonie 2023. Od niedzieli 8.01.2023 są sukcesywnie udostępniane poszczególnym klubom.

UWAGA! Należy bezwzględnie przeczytać instrukcję obsługi (zarówno ogólną, jak i te w poszczególnych arkuszach) – błędy wynikające z niewłaściwych / niezgodnych z instrukcjami wpisów będą działać niekorzystnie dla klubu – „właściciela” dokumentu.

Jeżeli coś jest niezrozumiałe, zawsze można zadać dodatkowe pytania. Zastrzeżenie – nie będą udzielane odpowiedzi na pytania wynikające z nieprzeczytania instrukcji lub innych opublikowanych dokumentów (regulaminy, statut, itp).

Nowości w arkuszach:

  • Została wprowadzona możliwość bezpośredniego wpisu innej niż zasadnicza nazwy drużyny na niektóre rozgrywki (teraz MCSS, CSSŻ, MPPK); np. w ostatnich latach drużyna z Gniezna w MCSS i CSSŻ startowała pod inną nazwą niż w CSS – teraz nie będzie potrzeby rozwiązywania tego typu niedogodności „na około”.
  • Od ubiegłego roku istnieje arkusz „finanse” do podglądu swoich zobowiązań wobec PFKS i ich regulacji. Zostały wprowadzone dwie nowości:
    • Została dodana rubryka, w której wpisane są zaległości z roku ubiegłego (większość z nich wynika z automatycznie naliczanych opłat licencyjnych – patrz jeden z ostatnich komunikatów sprzed Walnego Zebrania w listopadzie 2022). Kwota ta dolicza się do automatycznie generowanej, na podstawie deklaracji uczestnictwa w określonych rozgrywkach, kwoty wpisowego.
    • Ułatwienie dla klubów obsługujących dwa arkusze / posiadających dwie drużyny w CSS / CS 1.L (w 2023 dotyczy to TSŻ i Szawera) – do finansów na pierwszym arkuszu (pierwszej drużyny) zostały „podpięte” dane z drugiego, tak żeby ułatwić kontrolę; np. kwoty związane z licencjami są naliczane automatycznie wraz z wpisywaniem zawodników. „Podpięcie” jest tylko w jedną stronę, gdyż połączenie arkuszy w obie strony powoduje zapętlenie procesu – nieprzerwane naliczanie się poszczególnych kwot.
  •  Zostały zautomatyzowane procesy przekazywania danych do arkusza, za pomocą którego są wystawiane rachunki. W związku z tym, w „danych klubu” zostały dodane odpowiednie komórki – szczegółowe wyjaśnienia w instrukcji.

Źródło: PFKS blog