PZM na swojej stronie opublikował Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu w sezonie 2021. Są w nim zapowiadane od dawna zmiany. Wprowadzono je w całości. Najważniejszą zmianą, o której już dyskutowano jest to, iż w każdej ekstraligowej drużynie musi występować (numery 1-5 oraz 9-13) zawodnik do lat 24 z dowolnym paszportem. Czy to jest lek na bolączki speedwaya nie tylko w Polsce? Czas pokaże.

Dodatkowo podmiot zarządzający rozgrywkami w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (np. zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie rozgrywek) może zawiesić lub zakończyć sezon rozgrywkowy w dowolnym momencie, a także ustalić kolejność końcową drużyn w momencie takiego zakończenia sezonu.

Art 709 określa, min. iż „W każdej drużynie pod numerem 1-5 lub 9-13 musi być zgłoszony jeden zawodnik krajowy lub obcokrajowiec do lat 24 (biorąc pod uwagę rok urodzenia). Zawodnik ten nie jest liczony do limitu zawodników polskich w drużynie.

Z numerem 8 w drużynie gościa i 16 w drużynie gospodarza mogą być zgłoszeni zawodnicy krajowi lub obcokrajowcy do lat 23 (biorąc pod uwagę rok urodzenia).

W składzie każdej drużyny może być zgłoszony jeden zawodnik biorący udział w danych zawodach jako „gość”, zgodnie z przepisami Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym. Może być zgłoszony wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik na obecność koronowirusa COVID-19. Obowiązują wówczas przepisy art. 711 pkt 3-4 i dotyczą zawodnika zakażonego koronowirusem COVID-19.

W Art. 714 wyraźnie stwierdzono, iż Jeżeli na dwie godziny przed zawodami sędzia i komisarz toru (w przypadku braku Jury Zawodów) lub całe Jury Zawodów jednogłośnie stwierdzą, że z winy organizatora nie ma możliwości przygotowania na zawody toru zgodnego z regulaminem, sędzia lub Jury Zawodów orzeka walkower na korzyść drużyny gości.

W Art. 717 czytamy: Jeżeli mecz został przerwany ze względu na nieregulaminowy stan toru spowodowany warunkami atmosferycznymi, mecz uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się co najmniej 8 biegów w części zasadniczej lub co najmniej 12 biegów w części finałowej. Jeżeli mecz został przerwany z innych powodów, decyzję co do tego meczu podejmie podmiot zarządzający według własnego uznania, kierując się dobrem sportu, zasadami: fair-play, uczciwej rywalizacji sportowej i sprawiedliwości.

W końcowej części regulaminu (Art. 737) zaznaczono: Na każdy mecz części zasadniczej rozgrywek może zostać powołane Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną. Na każdy mecz części finałowej rozgrywek powołuje się Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną.

Kontrola techniczna, odbywa się według następującego harmonogramu:

  • na 210 minut przed zawodami – drużyna gospodarzy – czas trwania – 60 minut,
  • na 150 minut przed zawodami – drużyna gości – czas trwania – 60 minut.

Wykonuje się obowiązkowe badanie na obecność alkoholu w organizmie.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zawodów o DMP na żużlu decyzje podejmuje SE, według własnego uznania, kierując się dobrem sportu, zasadami: fair-play, uczciwej rywalizacji sportowej i sprawiedliwości.