Na stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych (http://pfks.blogspot.com/2023/03/zgoszenia-do-imprez-pierwszej-czesci.html) opublikowano imprezy wraz z terminami zgłoszeń zawodników do tych rywalizacji. Poniżej prezentujemy pełny komunikat PFKS:

Sobota 15.04.2023 – DPP, DPPJ, PPDM w Żołędowie.
Zgłoszenia do zawodów do środy 5.04.2023, na adres mustangzoledowo@gmail.com.
Podczas tych zawodów możliwość odbioru legitymacji instruktora sportu speedrowerowego (należy dostarczyć zdjęcie 4,5 x 3,5 cm). 

Niedziela 23.04.2023 – MPPK, MPPKW, MPPKMc, MPPKJ w Lesznie.
Zgłoszenia do zawodów do niedzieli 9.04.2023, na adres lksszawer@gmail.com.
Organizator, korzysta z regulaminowego przywileju pobrania wpisowego w wysokości 40 zł od każdej pary w każdej kategorii – do 16.04.2023 na konto klubu: 35 1500 1517 1215 1004 6190 0000.

Sobota 13.05.2023 – I runda IPP komercyjnego (grupa gold, silver i bronze) oraz IPPKb w Lesznie.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 29.04.2023, na adres lksszawer@gmail.com.
Podczas tych zawodów możliwość odbioru legitymacji instruktora sportu speedrowerowego (należy dostarczyć zdjęcie 4,5 x 3,5 cm).
Informacje dotyczące cyklu IPP:
Podział na grupy (gold, silver, bronze) zostanie ustalony przez zarząd i podany wkrótce. Aktem przystąpienia do cyklu rozgrywek jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na konto PFKS na 7 dni przed turniejem – do cyklu można przystąpić w trakcie jego trwania (również przed turniejem we Wrocławiu czy Gnieźnie).

Sobota 20.05.2023 – DPPMk, DPPK, DPPKb w Kaletach.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 6.05.2023, na adres kaletytpd@gmail.com.

Sobota 27.05.2023 – I runda okręgowych eliminacji IMPŻ w Toruniu, Ostrowie i Świętochłowicach.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 13.05, odpowiednio na adresy: tsz.torun1@gmail.com, ksomega.ostrow@gmail.com i slaskswietochlowice@gmail.com

Sobota 3.06.2023 – DPPŻu12, DPPŻu8 we Wrocławiu.
Impreza przełożona na sobotę 16.09.2023. W związku z tym, informacja o zgłoszeniach zostanie podana w analogicznym komunikacie wydanym pod koniec lipca br.

Sobota 17.06.2023 – II runda okręgowych eliminacji IMPŻ w Żołędowie, Wrocławiu i Poczesnej.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 3.06.2023, odpowiednio na adresy: mustangzoledowo@gmail.com, szarzawroclaw@gmail.com, pks.victoria.poczesna@gmail.com.

Niedziela 25.06.2023 – MPPKŻ, MPPKMk, MPPKK, MPPKb w Ostrowie.
Zgłoszenia do zawodów do niedzieli 11.06.2023, na adres ksomega.ostrow@gmail.com.
Organizator, korzysta z regulaminowego przywileju pobrania wpisowego w wysokości 40 zł od każdej pary w każdej kategorii – do 18.06.2023 na konto klubu: 88 1020 2267 0000 4402 0212 9914.

Sobota 1.07.2023 – II runda IPP komercyjnego (grupa gold, silver i bronze) oraz IPPKb we Wrocławiu.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 17.06.2023, na adres szarzawroclaw@gmail.com
Podczas tych zawodów prawdopodobna możliwość odbioru legitymacji instruktora sportu speedrowerowego (należy dostarczyć zdjęcie 4,5 x 3,5 cm).
Ogólne informacje dotyczące IPP – patrz wyżej.

Sobota 8.07.2023 – III runda okręgowych eliminacji IMPŻ w Toruniu, Lesznie i Kaletach.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 24.06.203, odpowiednio na adresy: tsz.torun1@gmail.com, lksszawer@gmail.com, kaletytpd@gmail.com

Sobota 29.07.2023 – IV runda okręgowych eliminacji IMPŻ w Gnieźnie, Zielonej Górze i Częstochowie.
Zgłoszenia do zawodów do soboty 15.07.2023, odpowiednio na adresy: orzelgniezno95@gmail.com, speedrower.zielonagora@gmail.com, czestochowalwy@gmail.com

Źródło: blog PFKS

Zdjęcie: Maciej Bogielczyk