Wiele mówi się o różnych zmianach organizacyjnych w PGE Ekstralidze. Jedną z propozycji jest wprowadzenie KSM dla klubów polskich lig żużlowych. Pomysł ma wielu zwolenników jak i przeciwników.

Na poniedziałkowym (27 czerwca) Walnym Zgromadzeniu PGE Ekstraligi odbyła się dyskusja na temat możliwych zmian w kolejnych latach. Prezesi jednak wymienili się tylko swoimi pomysłami. Na konkretne wnioski i oficjalny plan działania przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście coraz poważniej mówi się o wprowadzeniu KSM od 2024 roku i rozszerzeniu rozgrywek do 10 zespołów w 2026 roku.

Tak czy siak PZM w Postanowieniach na sezon żużlowy 2022 opublikował zasady obliczania oraz klasyfikacji zawodników według średnich biegopunktowych.

 Po zakończeniu sezonu, podmioty zarządzające sporządzają listy klasyfikacyjne zawodników za dany sezon według średnich biegopunktowych, oddzielne dla każdej ligi.

W listach klasyfikacyjnych uwzględnieni są zawodnicy wyłącznie tacy, których liczba startów w zawodach ligowych jest większa od liczby obliczonej wg formuły: liczba rund pomnożona przez 2, gdzie: liczba rund jest równa liczbie meczów rozegranych w sezonie przez drużynę danego zawodnika. Zawodnicy, którzy biorąc udział w zawodach w charakterze „gościa” i których liczba startów w tych zawodach spełnia powyższą formułę, są również uwzględnieni w liście.

 Kryterium decydującym o kolejności zawodników na liście klasyfikacyjnej za dany sezon jest średnia biegopunktowa obliczana w następujący sposób: suma zdobytych na torze punktów i punktów bonusowych podzielona przez liczbę biegów, w których zawodnik wziął udział, wliczając w to również biegi nie ukończone z powodu: wykluczeń, upadków, defektów; wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku dziesiętnym.

 W przypadku równości średniej biegopunktowej dwóch lub więcej zawodników, o kolejności zawodników decyduje większa liczba startów. Jeżeli liczba startów jest równa, zawodnicy są klasyfikowani na tym samym miejscu.

Jeżeli zawodnik był sklasyfikowany na liście danej ligi za poprzedni sezon, na liście za dany sezon przy każdym sklasyfikowanym zawodniku wykazana jest pozycja, jaką zawodnik zajmował na liście sporządzonej za poprzedni sezon oraz wykazana jest różnica pomiędzy miejscami na liście za dany i po-przedni sezon. Dodatnia różnica oznacza awans, a ujemna różnica spadek zawodnika na liście klasyfikacyjnej.

Uwagi:
1) Za biegi nie ukończone z powodu wykluczenia uważa się także biegi, w których:
a) zawodnik nie stanął na starcie z powodu wcześniejszego wykluczenia (wykluczenie z określonych biegów bądź do końca zawodów),
b) zawodnikowi odebrano punkty w wyniku weryfikacji biegu lub meczu,
c) zawodnik został wykluczony za dotknięcie taśmy maszyny startowej i zastąpiony w biegu powtórzonym zawodnikiem rezerwowym.
2) Jeżeli zawodnik nie stanął na starcie biegu powtórzonego z powodu niezawinionej kontuzji, uważa się, że nie wziął on udziału w biegu.