W niedzielę 31.01.2021 w formie on line odbyło się Walne Zebranie Delegatów PFKS. Zebranie to było o tyle ważne, iż miało charakter wyborczy. Przedstawiciele klubów speedrowerowych wybierali władze PFKS na kolejną trzyletnią kadencję.

Mimo wielu zakulisowych rozmów i chęci zmian przez część przedstawicieli klubów, podczas głosowania okazało się, że większość delegatów opowiedziała się za dotychczasowymi władzami. Generalnie można podsumować, iż do żadnych zmian nie doszło, a parę nowych nazwisk w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej są tylko zmianami czysto kosmetycznymi.

Takie głosowanie wyborców daje wyraźnie do zrozumienia, iż w polskim speedrowerze kluby nie są gotowe do zmian, a sam speedrower pozostaje czysto amatorską zabawą kilkuset zapaleńców.

Nowe-stare władze Federacji:
Zarząd PFKS: Prezes – Marcin Niedzielski,
Wiceprezesi – Maciej Laskowski, Paweł Woźny,
Członkowie Zarządu – Arkadiusz Słysz, Dawid Bas.

Komisja Rewizyjna: Krzysztof Niedzielski, Dominik Rzepka, Mariusz Detlaf.