PZM określił minimalne wymagania dotyczące toru miniżużlowego przeznaczonego wyłącznie do treningów na motocyklach o maksymalnej pojemności 129cc:

– długość toru od 120 metrów do 200 metrów,

– szerokość na prostych minimum 7 metrów,

– szerokość minimalna łuków 10 metrów,

– krawężnik wewnętrzny: stały betonowy lub linia narysowana kredą lub farbą,

– zewnętrzną krawędź toru może stanowić stała banda o wysokości min. 120 cm lub toru może być wyznaczona taśmą albo narysowana kredą/farbą,

– w przypadku braku bandy stałej w odległości 2 m od linii wyznaczającej zewnętrzną krawędź toru należy na całym obwodzie ułożyć bele słomy (lub podobnego materiału) lub opony samochodowe na wysokość minimum 40 cm,

– należy zachować bezpieczną wolną przestrzeń min. 6 m (2 m w przypadku bandy stałej) na zewnątrz od granicy toru, w której nie mogą znajdować się żadne przeszkody, przedmioty i konstrukcje np. samochody, ciągniki, polewaczka itp.,

– granulacja nawierzchni toru treningowego powinna być zbliżona do nawierzchni torów żużlowych i przygotowana na „twardo” – ubita,

– zapewnienie prądu i wody.

Projekt budowy minitoru treningowego musi zostać zgłoszony do GKSŻ przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po ich zakończeniu celem przeprowadzenia weryfikacji i nadania licencji PZM.