Beniaminek PGE Ekstraligi na trzy miesiące stracił trzy najważniejsze osoby: toromistrza, kierownika zawodów i trenera. Dodatkowo Krośnianie muszą zapłacić 150.000 zł kary. Ale to nie wszystko. Poniżej prezentujemy orzeczenie Komisji Orzekającej Ligi, po skandalu jakim zakończył się mecz ekstraligi pomiędzy Cellfast Wilkami Krosno a ebut.pl Stalą Gorzów Wlkp.

Komisja Orzekająca Ligi wydała orzeczenie dotyczące wydarzeń związanych z meczem 6. rundy PGE Ekstraligi CELLFAST WILKI Krosno – EBUT.PL STAL Gorzów z 21.05.2023.

Na klub – organizatora zawodów – KOL nałożyła karę finansową wynoszącą 150 tys. złotych za nieregulaminowy stan toru w regulaminowym czasie odbioru toru przed zawodami oraz za niewłaściwe zabezpieczenie imprezy, co spowodowało zagrożenia bezpieczeństwa osób funkcyjnych i drużyny gości.

Dodatkowo KOL nałożyła na klub sankcję dyscyplinarną w postaci odjęcia 1 punktu meczowego w tabeli PGE Ekstraligi, ale jest to kara w zawieszeniu na 9 miesięcy.

Kara finansowa nie jest karą w zawieszeniu, sankcja dyscyplinarna natomiast tak, co oznacza, że rygor jej zastosowania dotyczy sytuacji, w której klub ponownie zostałby ukarany z tego samego przepisu regulaminu dyscyplinarnego w ciągu 9 miesięcy – powiedział Zbigniew Owsiany, przewodniczący KOL. – Werbalne, jak i niewerbalne przejawy agresji przed zawodami, w ich trakcie, a także po zawodach, kierowane zarówno w stosunku do osób funkcyjnych i drużyny gości to rzeczy absolutnie niedopuszczalne – dodał Zbigniew Owsiany. – KOL z całą stanowczością chce również podkreślić, iż jedną z podstawowych zasad powinno być poszanowanie godności i nietykalności innych osób, w tym uczestników zawodów żużlowych.

Dodatkowo postępowanie dyscyplinarne dotyczyło również niewłaściwego wykonywanie obowiązków toromistrza, trenera i kierownika zawodów w związku z nieregulaminowym stanem toru w regulaminowym czasie odbioru toru przed zawodami i w godzinie rozpoczęcia treningu przed zawodami. Tor został odebrany 50 minut po terminie. W związku z tym toromistrz, trener i kierownik zawodów zostali ukarani zawieszeniem na okres 3 miesięcy, co oznacza, iż nie mają w tym czasie praw sportowych oraz mają zakaz uczestniczenia we wszelkiej działalności sportowej nadzorowanej przez PZM i PGE Ekstraligę. M.in. oznacza to zakaz przebywania w jakiejkolwiek formie i charakterze w parku maszyn podczas treningów i zawodów.

Źródło: speedwayekstraliga.pl