Bestialski atak Rosjan na Ukrainę i wojna w tym kraju wymusiła wprowadzenie restrykcji dla Rosjan i Białorusinów. PZM wykluczył aż do odwołania zawodników rosyjskich i białoruskich z udziału w zawodach w sportach motorowych na terytorium Polski.

W ślad za komunikatem PZM poszły zmiany w Regulaminie Przynależności Klubowej. Wiele było spekulacji na temat startu w polskiej ekstralidze Rosjan mających podwójne obywatelstwo. Zapisy regulaminu w sposób jasny ucinają te spekulacje.

Dopisano min. następujący akapit:

Licencja krajowa „Ż” lub licencja międzynarodowa FIM nie może być wydana przez PZM osobie posiadającej obywatelstwo państwa, którego federacja narodowa (FMN) została zawieszona lub wykluczona przez FIM jak również osobie, która w chwili zgłoszenia do startu w danym klubie w podstawowym okienku transferowym posiadała obywatelstwo takiego państwa lub posiadała wydane przez federacje narodowe (FMN) tych państw odpowiednie licencje krajowe lub międzynarodowe. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy osoby posiadającej również obywatelstwo polskie, która do sezonu 2021 włącznie posiadała licencję krajową lub międzynarodową wydaną przez PZM.

PZM w sposób wyraźny określił możliwość udziału w rozgrywkach w polskich ligach żużlowych zawodników posiadających podwójne obywatelstwo.

Bezdyskusyjnie wynika z tego, że zawodnik Betard Sparty Wrocław Gleb Czugunow może występować w rozgrywkach ligowych w Polsce. I to w jego przypadku powinno zamknąć dyskusję na temat startów Gleba w bieżącym sezonie.

Podobnie jednoznacznie, przepis ten określa zakaz startu Artemowi Łagucie, czy Emilowi Sayfutdinovowi w rozgrywkach ligowych w Polsce.

Nowe przepisy mówią jasno o tym, że w polskich ligach nie można potwierdzić zawodników, których federacje zostały zawieszone bądź wykluczone przez FIM:

Zawodnik nie może zostać potwierdzony do klubu, jeśli jest obywatelem państwa, którego federacja narodowa (FMN) została zawieszona lub wykluczona przez FIM lub reprezentuje federację narodową (FMN) takiego państwa lub posiada wydane przez federacje narodowe (FMN) takiego państwa odpowiednie licencje krajowe lub międzynarodowe.Wyjątek od powyższej zasady dotyczy zawodnika posiadającego również obywatelstwo polskie, który posiada licencję krajową i międzynarodową wydaną przez PZM i został zgłoszony do klubu w podstawowym okienku transferowym jako zawodnik krajowy.

Ważnym punktem regulaminu jest zapis mówiący o możliwości odmowy udzielenia licencji zawodnikom, którzy w przypadku ekstraligi żużlowej nie przestrzegają zapisu mówiącego o tym, iż mogą startować tylko w dwóch różnych ligach krajowych (włączając w to pGE Ekstraligę):

GKSŻ może odmówić potwierdzenia zawodnika w szczególności w przypadku, gdy zawodnik w poprzednim sezonie nie wykonywał postanowień regulaminów sportu żużlowego, był karany dyscyplinarnie, naruszał
dyscyplinę związkową lub swoim zachowaniem utrudniał albo dezorganizował rozgrywki (np. poprzez zakontraktowanie większej liczby lig zagranicznych niż to wynika z treści podpisanego kontraktu), w których startował lub miał startować. W wypadku zawodników ubiegających się o potwierdzenie w rozgrywkach zarządzanych przez SE, SE może, opierając się na przesłankach wskazanych w zdaniu poprzednim, odmówić uruchomienia procedury potwierdzenia zawodnika – co uniemożliwia jego potwierdzenie.