Na oficjalnej stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych pojawił się komunikat informujący o Walnym Zebraniu Delegatów PFKS 2021:

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych zwołuje na dzień 31.01.2021 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych.

Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie, Dobieszków 70, 95-010 Stryków, lub (bardziej prawdopodobna opcja) jeśli sytuacja epidemiologiczna w naszym Kraju na to nie pozwoli zebranie odbędzie się ONLINE – na jednej z platform umożliwiającej wybory. 

 – 11:00 – pierwszy termin

– 11:30 – drugi termin

Bliższe informacje będą podawane na bieżąco, w miarę możliwości, głównie zdrowotnych.