Nowy zarząd PFKS na swojej stronie internetowej podął także wszystkie obowiązujące składki za udział we wszystkich zawodach speedrowerowych w Polsce w nadchodzącym sezonie. Uregulowani też wysokość ekwiwalentu i kilometrówki dla sędziów. Nie zapomniano także o wpisowym na DMP (nieligowe).

Pełna treść artykułu dotyczącego stawek w sezonie 2023 poniżej:

 • Stawki wpisowego na sezon 2023 : 
 • Start drużyny klubu we wszystkich zawodach z CSS / CS 1. LIGA włącznie – 1800 zł
 • Start drużyny w MCSS lub/i CSSŻ bez startu w CSS / CS 1.L oraz wszystkie inne zawody rangi MP i PP – 1400 zł
 • Start członków klubu we wszystkich zawodach rangi MP i PP wyłączając rozgrywki ligowe (CSS / CS 1.L, MCSS, CSSŻ) – 1200 zł
 • Start członków klubu wyłącznie w rozgrywkach regionalnych – 600 zł
 • Statutowa składka klubu nie biorącego udziału w żadnych rozgrywkach sportowych – 100 zł 
 • Stawki ekwiwalentu i kilometrówki dla sędziów: 

            Stawka za dojazd na zawody dla sędziów / obserwatorów / członków komisji PFKS – ze względu na inflację, zostaje zmieniona od sezonu 2023:

 • samochód – pojemność silnika powyżej 900cm3 – 0,80gr/km
 • samochód – pojemność silnika poniżej 900cm3 – 0,70gr/km
 • motocykl – 0,50gr/km
 • motorower – 0,30gr/km

            Zarząd zdecydował również, że od sezonu 2023 łączna kwota ekwiwalentu sędziowskiego wraz z innymi kosztami nie może przekraczać 450 zł – dotyczy wyznaczania arbitra przez klub trzeci.                                     

 • Stawka wpisowego na DMP (nieligowe) na dobro organizatora.

Zarząd postanowił, że od sezonu 2023, wprowadzona zostanie opłata w DMP (nieligowych; w 2022 takowe się odbyły we wrześniu w Ostrowie) w kwocie nie wyższej niż 40 zł od każdej zgłaszanej drużyny niezależnie od kategorii. Zaznaczamy również że organizator może, a nie musi pobierać tej opłaty.