Po wyjaśnieniu wielu zdarzeń oraz sytuacji jakie miały miejsce, oraz działając w interesie dobra sportu speedrowerowego w Zielonej Górze, chciałbym umieścić informację:

Przepraszam za treści, które zamieszczałem w mediach społecznościowych na temat Klubu oraz osób związanych z ZKS. Te informacje były ugadzające w imię klubu, a moje działanie niepotrzebne. Zapewniam, że ta sytuacja więcej się nie powtórzy. Uważam, że nie powinienem wypowiadać tych słów, dlatego biję się w pierś za swoje zachowanie. Przepraszan Zielonogórski Klub Speedrowerowy oraz ich przedstawicieli.

Sprawy zielonogórskie niech zostaną w tym gronie, osoby postronne prosimy o nie kreowanie sztucznego konfliktu.

Krysytian Góraniczyk,

Bartosz Wojtal