Od wielu lat istnieje w Polsce żużel amatorski. Zrzesza on wielkich pasjonatów tegoż sportu. Zapewne nie każdy z nich ma wielki talent do speedwaya. Wielką frajdą dla tych osób jest jednak uprawianie ukochanego żużla. Wielka szkoda iż nie organizuje się takich zawodów w speedrowerze. Amatorski speedrower mogłaby uprawiać duża ilość osób, czerpiąc z tego sporo radości. Oto wstępny regulamin ewentualnej takiej rywalizacji. Zapraszam do dyskusji…

Regulamin: (projekt)

1. W zawodach mogą występować tylko osoby, które nie wystąpiły nigdy w żadnych oficjalnych zawodach speedrowerowych (nie licząc zawodów amatorów jakich dotyczy ten projekt)

2. Biegi odbywają się na 2 okrążenia.

3. Zawodnicy startują na takim samym sprzęcie jak zawodnicy „nieamatorzy”

4. Zawodnik musi mieć ukończone 15 lat (decyduje dokładna data urodzenia, nie tylko rok) , górnej granicy wieku nie ma.

5. Nie licząc ilości okrążeń z których składa się bieg, regulamin zawodów jest taki sam jak w przypadku zawodów zawodników „nieamatorów”

6. Zawodnicy mogą być zrzeszeni w klubach speedrowerowych profesjonalnych bądź zrzeszających tylko amatorów lecz nie jest to obowiązkowe.

7. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach musi mieć wykupione ubezpieczenie (jakie to sprawa do dyskusji, nie znam się na tym)

8. Zawodnicy nie posiadają żadnych licencji sportowych.

9. Organizator zawodów ma prawo (lecz nie obowiązek) pobierania wpisowego za udział w zawodach. Ma obowiązek ufundowana pucharów dla pierwszej trójki zawodników, ma prawo (lecz nie obowiązek) zwrotu kosztów dojazdu zawodnikom spoza miejscowości w której są zawody a także prawo (nie obowiązek) ufundowana nagród rzeczowych lub pieniężnych dla dowolnej liczby uczestników.

10. Dopuszcza się organizację zawodów w limitach wiekowych górnych jak i dolnych.

11. Zawody mają status oficjalnych zawodów speedrowera amatorskiego.

12. Osoby funkcyjne muszą mieć te same uprawnienia jak w speedrowerze „nieamatorskim” (sprawa do przedyskutowania, moim zdaniem nie koniecznie ale musi taka osoba mieć wiedzę o dyscyplinie, regulaminie)