Znane są szczegóły dotyczące dodatkowego terminu szkolenia wraz z egzaminem na sędziego speedrowera. Jak już pisaliśmy w artykule Kolejna szansa na zostanie sędzią speedrowera! dodatkowy termin dla wszystkich, którzy chcą sędziować mecze cycle-speedwaya został wyznaczony na najbliższą sobotę 10 kwietnia.

Całość szkolenia wraz z egzaminem odbędzie się w formie on-line i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Wszyscy chętni mogą się dopisać do list, które udostępnione są klubowych dyskach googla. Niezrzeszeni mogą zgłaszać się na szkolenie za pośrednictwem Dawida Basa.

Wszystkim chcącym zostać sędziami speedrowerowymi życzymy powodzenia.

Pełna treść komunikatu w sprawie szkolenia i i egzaminu sędziowskiego ze strony PFKS:

Informacje techniczne (całość prowadzi Prezes Marcin Niedzielski – ewentualne pytania techniczne należy kierować bezpośrednio do niego), przewodniczącym spotkania będzie Dawid Bas:

10:00 – pierwszy termin

POPRAWKA DLA OSÓB JUŻ PRZESZKOLONYCH 

11:15– godzina egzaminu

Aby wziąć udział w Szkoleniu należy:

Możesz dołączać do spotkania aplikacji Teams w dowolnym momencie, korzystając z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy masz konto zespołowe. Jeśli nie masz konta, wykonaj poniższe czynności, aby dołączyć jako gość.

Uwaga: Niektóre spotkania nie zezwalają na dołączanie osób jako Gości.

  1. Przejdź do zaproszenia na spotkanie i wybierz pozycję Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams.
  2. Zostanie otwarta strona sieci Web, w której zostaną wyświetlone dwie opcje: Pobierz aplikację systemu Windows i Dołącz do niej w sieci Web. Jeśli dołączysz do sieci Web, możesz użyć przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome. Przeglądarka może zapytać, czy aplikacja Teams nie będzie mogła używać mikrofonu i kamery. Pamiętaj, aby zezwolić na to, aby Twoje spotkanie było widoczne i wysłuchane.
  3. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz wybierz swoje ustawienia audio i wideo. Jeśli pokój na spotkanie (lub inne urządzenie podłączone do spotkania) znajduje się w pobliżu, wybierz pozycję audio wyłączona , aby uniknąć zakłóceń. Wybierz pozycję telefon audio , jeśli chcesz odsłuchać spotkanie na telefonie komórkowym.
  4. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Dołącz teraz.
  5. Spowoduje to wyświetlenie w poczekalni spotkania. Powiadomimy o tym organizatora spotkania, a osoba na spotkaniu będzie mogła Ci dopuścić.

Zaproszono Cię do dołączenia do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Tytuł: Szkolenie sędziów termin 2

Godzina: 09.04.2021 09:30:00

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

Uprasza się o “przyjście” na egzamin przygotowanym, będzie on trudny i pytanie będą ograniczone czasowo.