Klub Sportowy Szarża Wrocław zaprasza już 7 lipca na V rundę Grand Prix Wrocławia Żaków dla dzieci od 4 do 12 roku życia, a także kategorii SILVER. Turniej odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: u6, u8, u10 i u12.

Harmonogram zawodów:

18.15 – kategoria u6 i u10

19.15 – kategoria u8 i u12

20.30 – SILVER

*****

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 25 CZERWCA! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, A TAKŻE REGULAMIN ZGŁOSZEŃ I ZAWODÓW, PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ.

Zgłoszeń można dokonywać na dwa sposoby:

[email protected]

– wiadomość prywatna na profilu Cycle Speedway Akademia Szarża Wrocław lub Szarża Wrocław

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, rok urodzenia.

Ostateczny termin zgłoszeń to: 25.06.2023 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Opłata startowa wynosi 25 zł za start w jednej kategorii. Każda kolejna kategoria to koszt 10 zł. W opłacie startowej znajduję się:

pamiątkowy medal i dyplom za miejsca 4-16

medal i dyplom za osiągnięcie miejsca 1-3

wyżywienia dla zawodnika lub dziecka i opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich

Opłaty trzeba dokonać na numer rachunku bankowego:

15 1140 2004 0000 3702 8213 6375

Dane:

Klub Sportowy „Szarżaki” Wrocław

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok.29

50-078 Wrocław

W tytule podajemy imię i nazwisko osoby za którą jest wykonany przelew. Do każdej wpłaty będzie wystawiony rachunek na dane jakie będą widnieć na przelewie. Odbiór rachunków jest możliwy w dniu zawodów u organizatora. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY GOTÓWKĄ W DNIU ZAWODÓW. TYLKO WPŁATA NA KONTO JEST ROWNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA. W przypadku braku dojechania na zawody, jest możliwy zwrot. Informacje w regulaminie zawodów.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM CYKLU!

Regulamin Grand Prix Wrocławia w sezonie 2023

I. ORGANIZATOR.

1. Cykl Grand Prix Wrocławia są zawodami towarzyskimi i nie należą pod Polską Federację Klubów Speedrowerowych.

2. Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy „Szarżaki” Wrocław z siedzibą we Wrocławiu.

II. ZGŁOSZENIA.

1. Zgłoszenia przyjmowane są w podanym przez organizatora czasie, jednak nie później niż 14 dni przed zawodami. Wyjątkiem są wolne miejsca w obsadzie zawodów na 13 i mniej dni przed terminem zawodów.

2. Zgłoszenia dokonuję się poprzez wysłanie wiadomości na adres: [email protected]

3. Zgłoszenia można dokonać do kategorii wiekowej swojej, a także wyższych.

4. W zgłoszeniu podaje się następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) rok urodzenia w przypadku dzieci urodzonych w latach 2011-2019.

5. Dla dzieci urodzonych w roku 2010 i szybciej przeznaczona jest kategoria SILVER.

6. Zgłoszenie zostaje przyjęte po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy:

15 1140 2004 0000 3702 8213 6375

Dane:

Klub Sportowy „Szarżaki” Wrocław

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok.29

50-078 Wrocław

7. W przypadku braku wpłaty na konto, zgłoszenie nie jest przyjęte.

8. Liczba miejsc jest ograniczona i w każdej kategorii wynosi:

a) 13 – w przypadku rozgrywania zawodów od poniedziałku do piątku,

b) 16 – w przypadku rozgrywania zwodów w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

9. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność jak najszybszego zgłoszenia i zaksięgowania wpłaty.

10. O przydziale zawodnika do grupy SILVER lub GOLD decyduje organizator.

11. Do zawodów nie mogą zgłaszać się zawodnicy, którzy w sezonie 2022 w rozgrywkach CS Superligi mieli średnią minimum 3,000. Wyjątek stanowią zawodnicy, którzy w edycji Grand Prix 2022 odjechali minimum jeden bieg lub w sezonie 2023 mają kategorię kadet lub junior.

12. W przypadku wycofania się zawodnika na 4 dni przed zawodami, organizator zwraca wpisowe. Jest również możliwość przeniesienia opłaconego wpisowego na kolejny turniej.

13. Każdy zawodnik musi posiadać swoje ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

III. OPŁATY.

1. Opłata wpisowego za start w zawodach bez względu na kategorię wynosi 25 zł.

2. W przypadku zgłoszenia się do więcej niż jednej kategorii, opłata wpisowego za każdą kolejną kategorię wynosi 10 zł.

3. Opłaty trzeba dokonać na numer rachunku bankowego:

15 1140 2004 0000 3702 8213 6375

Dane:

Klub Sportowy „Szarżaki” Wrocław

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok.29

50-078 Wrocław

4. W tytule podajemy imię i nazwisko osoby za którą jest wykonany przelew.

5. Do każdej wpłaty będzie wystawiony rachunek na dane jakie będą widnieć na przelewie. Odbiór rachunków jest możliwy w dniu zawodów u organizatora.

6. Wpisowe jest przeznaczane na organizację danej rundy, a także nagrody końcowe.

IV. REGULAMIN ZAWODÓW.

1. Liczba okrążeń:

a) 2 okrążenia – kategoria żak U6,

b) 3 okrążenia – kategoria żak U8, U10,

c) 4 okrążenia – kategoria żak U12, SILVER, GOLD.

2. W kategoriach żak U6, U8, U10 w przypadku poruszenia, procedura startowa zostaje powtórzona w pełnej obsadzie.

3. W kategoriach żak U12, SILVER, GOLD w przypadku poruszenia, zawodnik zostaje cofnięty za kostkę brukową. Jeśli w tym samym biegu zawodnik ponownie wystartuje przed zwolnieniem maszyny startowej, zostaje wykluczony z biegu.

4. W kategorii żak U6, U8, U10 w przypadku upadku bez udziału innego zawodnika, zawodnik ma obowiązek jak najszybciej wstać i kontynuować wyścig. Jeśli tego nie uczyni, bieg zostaje przerwany, a zawodnik nie będzie mógł wystartować w powtórce wyścigu, jednak z urzędu zawodnikowi, zostanie przyznany „1” punkt.

5. W kategorii żak U12, SILVER, GOLD w przypadku upadku bez udziału innego zawodnika, zawodnik ma obowiązek jak najszybciej wstać i kontynuować wyścig. Jeśli tego nie uczyni, bieg zostanie przerwany, a zawodnik zostanie wykluczony z powtórce wyścigu.

6. W kategorii żak U6, U8, U10 w przypadku upadku przy kontakcie z innym zawodnikiem, sędzia ma prawo przerwać wyścig i powtórzyć go w pełnej obsadzie.

7. W kategorii żak U12, SILVER, GOLD w przypadku upadku przy kontakcie z innym zawodnikiem, sędzia ma prawo przerwać wyścig i powtórzyć go w pełnej obsadzie z zastrzeżeniem, że zawodnik, który spowodował upadek w powtórce zostaje cofnięty za kostkę brukową. Jeśli taki zawodnik w powtórce biegu poruszy się po komendzie gotów jest traktowany zgodnie z zapisem regulaminu IV.3.

8. Zawodnicy po zakończeniu rundy zasadniczej turnieju na miejscach 1-2 mają zagwarantowany udział w wielkim finale. Zawodnicy z miejsc 3-6 biorą udział w biegu barażowym. Awans do finału uzyska dwóch zawodników z barażu. W każdej z sytuacji jako pierwszy wybiera zawodnik, który w rundzie zasadniczej miał większą ilość punktów.

9. W przypadku, gdy po rundzie zasadniczej zawodnicy mają taką samą ilość punktów decyduję:

a) większa ilość miejsc: 1, 2, 3, 4

b) w sytuacji, kiedy nie mogą zadecydować miejsca, decyduje bezpośredni pojedynek.

c) w przypadku braku rozstrzygnięcia z podpunktów a), b), w sytuacji kiedy chodzi o losowanie decyduje rzut monetą.

10. Sędzia zawodów ma prawo wykluczyć do końca zawodów zawodnika za wulgarne i naganne zachowanie.

11. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia zawodnika, który podczas jednej z poprzednich rund lub innych zawodów speedrowerowych zachowywał się wulgarnie lub nagannie.

V. PUNKTACJA ZA POSZCZEGÓLNE RUNDY I ZASADY KLASYFIKACJI GENERALNEJ.

1. Zawodnicy po każdej rundzie do klasyfikacji generalnej, otrzymują punkty według poniższego schematu:

1 msc. – 25 pkt.

2 – 23

3 – 21

4 – 19

5 – 16

6 – 15

7 – 12

8 – 11

9 – 10

10 – 9

11 – 7

12 – 6

13 – 5

14 – 4

15 – 2

16 – 1

2. Do klasyfikacji generalnej po ostatniej VIII rundzie bierze się pod uwagę:

a) w przypadku kategorii żak: U6, U8, U10, U12, SILVER – 6 najlepszych występów

b) w przypadku kategorii GOLD – 3 najlepsze występy

VI. REGULAMIN WIELKIEGO DRUŻYNOWEGO FINAŁU GRAND PRIX WROCŁAWIA DLA KATEGORII ŻAK U6, U8, U10, U12.

1. Czterech najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej ma zagwarantowany udział w Wielkim Drużynowym Finale Grand Prix Wrocławia.

2. Schemat składów wygląda następująco:

Drużyna „A”

1. I miejsce żak U6

2. II miejsce żak U8

3. III miejsce żak U10

4. IV miejsce żak U12

Drużyna „B”

1. II miejsce żak U6

2. III miejsce żak U8

3. IV miejsce żak U10

4. I miejsce żak U12

Drużyna „C”

1. III miejsce żak U6

2. IV miejsce żak U8

3. I miejsce żak U10

4. II miejsce żak U12

Drużyna „D”

1. IV miejsce żak U6

2. I miejsce żak U8

3. II miejsce żak U10

4. III miejsce żak U12

VII. NAGRODY.

1. W każdej z rund każdy zawodnik z miejsc 4-16, otrzymuje pamiątkowy medal za udział, dyplom za osiągnięte miejsce.

2. W każdej z rund każdy zawodnik z miejsc 1-3, otrzymuje medal i dyplom za osiągnięte miejsce.

3. Za klasyfikację generalną zawodnicy z miejsc 1-4 otrzymują puchar i dyplom.

4. Zwycięzca każdej kategorii otrzymuje dodatkowo MISTRZOWSKĄ BLUZĘ.

5. W Wielkim Drużynowym Finale Grand Prix Żaków, każda drużyna, otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom za osiągnięte miejsce.

6. Zwycięska drużyna w Wielkim Drużynowym Finale Grand Prix Żaków, otrzymuje dodatkowo MISTRZOWSKĄ BLUZĘ.

VIII. ZGODY, BADANIA LEKARSKIE.

1. Po przybyciu na minimum 30 minut przed rozpoczęciem zawodów rodzic/opiekun zawodnika jest zobowiązany do podpisania wszelkich zgód na udział dziecka w zawodach. Dotyczy się to również zawodników dorosłych.

2. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przedstawienia aktualnych badań lekarskich lub do popisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka. Dotyczy się to również zawodników dorosłych.

3. Dzieci i młodzież do 18 roku życia podczas trwania zawodów muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna.

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

1. Zgłaszając dziecko lub osobę dorosłą do zawodów Grand Prix Wrocławia 2023, akceptujemy regulamin zawodów i organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dopisania w trakcie trwania cyklu, dodatkowych punktów regulaminu.

3. Wszelkie sporne sytuacje, protesty można zgłaszać do 24 godzin po zakończeniu zawodów na adres [email protected]

4. Organizator ma 48 godzin na rozstrzygnięcie wszelkich spornych sytuacji, a także protestów.

Zdjęcie: Bogielczyk Foto