Na początku marca PZM opublikował Regulamin Sanitarny, który będzie obowiązywać w sezonie 2021. Cały tekst został zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej PZM. W regulaminie są zapisy dotyczące zasad obowiązujących w czasie przed startem PGE Ekstraligi, w tym również kwestia odbycia testów przed treningami na torze a także zawodami sparingowymi.

Przed rozpoczęciem rozgrywek, treningi muszą odbywać się według zasad określonych w Regulaminie Sanitarnym, z zaleceniem poddania się testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR wszystkich osób biorących udział w tych treningach. W przypadku organizacji zawodów sparingowych wszystkie osoby w nich uczestniczące (ekipy, osoby funkcyjne, itp.) muszą posiadać negatywne wyniki testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR. Test musi zostać przeprowadzony na 48 godzin przed pierwszym sparingiem. Wyniki testów klub przesyła do systemu „karta meczu EŻ” niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Powyższe testy zachowują ważność do badania, które przeprowadzane będzie przed 1. rundą PGE Ekstraligi. Kluby zobowiązane są na własny koszt przeprowadzić testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR wszystkim osobom uczestniczącym w meczu i uprawnionym do przebywania w strefach stadionu, w których jest to wymagane. Test musi zostać przeprowadzony na 48 godzin przed meczem. Wyniki testów również przesyłane są do systemu „karta meczu EŻ” niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Ważne zapisy dotyczą także maseczek – zaleca się noszenie tych, które spełniają normy bezpieczeństwa (FFP2/N95 lub FFP3/N99). Muszą one szczelnie zasłaniać usta oraz nos. Nie dopuszcza się stosowania przyłbic, kominów i innych środków, poza podanymi wcześniej maseczkami.

W regulaminie podano również warunki zwolnienia z testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR:

Dopuszcza się zwolnienie zawodnika lub każdą inną osobę z przeprowadzenia cyklicznych testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR pod warunkiem dostarczenia do podmiotu zarządzającego łącznie następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o wykonanym szczepieniu jednokrotną lub dwukrotną dawką szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta, dopuszczonej do obrotu na terenie Unii Europejskiej,

2) wyniku wykonanego jednorazowego testu ilościowego na obecność w surowicy przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Test powinien być wykonany w terminie 7- 14 dni po podaniu drugiej dawki dla szczepionek dwudawkowych i minimum 14 dni dla szczepionek jednodawkowych.

Osoby ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i uznane za ozdrowieńców są zwolnione z testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR w okresie 10 tygodni od zaliczenia do grupy ozdrowieńców. O zwolnieniu decyduje podmiot zarządzający na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być dostarczone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 Regulamin Sanitarny opisuje również działania, jakie należy wykonać w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, m.in. przesłania informacji o takiej sytuacji i zawiadomienia odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Regulamin Sanitarny znajduje się na stronie PZM.