Jak już informowaliśmy od sezonu 2022 obowiązkowym wyposażeniem każdego obiektu PGE Ekstraligi musi być plandeka chroniąca tor przed deszczem. Z całą pewnością sam system przykrycia toru nie rozwiązuje wszystkich problemów nie rozgrywania meczów. Ale ma sprawić, iż odwołanych meczów w nowym sezonie będzie znacznie mniej.

Plandeki ratujące rozgrywanie meczów PGE Ekstraligi na wypadek prognozowanych opadów deszczu będą, wraz z odwodnieniem liniowym niezbędne by stadion otrzymał licencję na sezon 2022. Władze PGE Ekstraligi nie odstąpią od tego warunku.

GKSŻ opublikował procedurę przykrycia toru na wypadek niekorzystnych prognoz pogody:

1. Do zabezpieczenia toru musi być użyty system posiadający odpowiedni certyfikat PZM.

2. Klubom zaleca się przed sezonem dokonać co najmniej dwukrotnie próbnego rozłożenia i zdjęcia przykrycia toru celem przeszkolenia obsługi toru. Jedna próba odbędzie się w czasie przeprowadzania weryfikacji toru i obiektu. Podmiot zarządzający może zrezygnować z przeprowadzenia próby lub określić szczegółowo zakres testowego rozłożenia i złożenia przykrycia toru.

3. Decyzję o zastosowaniu przykrycia toru podejmuje podmiot zarządzający (dalej: Decyzja) z własnej inicjatywy, nie później niż 24 godziny przed prognozowanymi opadami lub na wniosek klubu na podstawie prognoz pogody publikowanych przez portal yr.no, meteo.icm.edu.pl oraz wunderground.com.
Niezależnie od Decyzji podmiotu zarządzającego klub jest zobowiązany śledzić prognozy pogody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym i jeśli na ich podstawie uzna, że istnieje zagrożenie dla rozegrania zawodów ma obowiązek niezwłocznie wystąpić do podmiotu zarządzającego z wnioskiem o wydanie Decyzji celem osiągnięcia efektu w postaci zabezpieczenia toru przed opadami i rozegrania meczu.
Brak wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku niekorzystnych prognoz pogody będzie traktowany jako niedopełnienie obowiązku dochowania należytej staranności w przygotowaniu toru i będzie stanowiło naruszenie niniejszej procedury.

4. Od momentu wydania Decyzji przez podmiot zarządzający w przedmiocie zastosowaniu przykrycia toru nie są na nim dozwolone jakiekolwiek aktywności treningowe i sportowe.

5. Po otrzymaniu Decyzji o rozłożeniu przykrycia toru, klub niezwłocznie przeprowadza prace na torze polegające na wyrównaniu, a następnie ubiciu całej nawierzchni toru tak, by powstał spadek od zewnętrznej do wewnętrznej. Po ukończeniu prac na torze obsługa przystępuje do rozkładania przykrycia toru.

6. Plandeka musi być rozłożona w takim czasie od otrzymania Decyzji, aby skutecznie zabezpieczyć tor przed prognozowanymi opadami.

7. Plandeka musi być zdjęta w całości w ciągu 30 minut od otrzymania polecenia jej zdjęcia bądź zgody na jej złożenie.

8. Po zakończeniu rozkładania plandeki, klub dokumentuje ten fakt wykonaniem dokumentacji zdjęciowej, którą przesyła do podmiotu zarządzającego nie później niż 60 minut po zakończeniu prac.

9. Klub jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej liczby osób dedykowanych do obsługi toru oraz niezbędnego sprzętu, aby uzyskać efekt w postaci całkowitego rozłożenia lub złożenia przykrycia toru w czasie określonym w odpowiednio pkt 6 i 7 powyżej.

10. Decyzja o zdjęciu przykrycia zostaje każdorazowo podjęta przez podmiot zarządzający w każdym terminie lub przez komisarza toru w uzgodnieniu z podmiotem zarządzającym, sędziego / Jury Zawodów w dniu zawodów.

11. Klub jest odpowiedzialny za prawidłowe i w terminie rozłożenie i zdjęcie przykrycia toru. W przypadku braku przestrzegania procedury (brak rozłożenia, opóźnienie w rozłożeniu, rozłożenie na nieprzygotowany tor, samowolne zdjęcie, brak wniosku o wydanie Decyzji w przypadku niekorzystnych prognoz pogody, itp.) oraz w przypadku niewłaściwego stanu technicznego plandeki (np. rozdarcia lub inne uszkodzenia) klub podlegać będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu swoich zobowiązań umownych.

Pełne informacje dotyczące min. procedury przykrycia toru znajdują się w załączniku na stronie PZM.