Polski Związek Motorowy (PZM) otrzymał decyzję UOKiK, w której Urząd stwierdził zawarcie przez PZM oraz Ekstraligę Żużlową (EŻ) porozumienia ograniczającego konkurencję polegającą na ograniczeniu klubom możliwości zawierania kontraktów z zawodnikami i nałożył na PZM karę w wysokości 2,9 mln zł.

PZM nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKiK, a tym bardziej z wysokością kar pieniężnych.

PZM współpracował z Prezesem Urzędu w toku prowadzonego postępowania, udzielając niezbędnych informacji i dokumentów.

Działania PZM są transparentne, a zasady i zakres relacji pomiędzy PZM i EŻ określa oficjalna umowa zawarta za zgodą Ministra Sportu i Turystyki, który – co ważne – nigdy nie dostrzegł żadnych uchybień.

PZM podkreśla, że ogromne zaangażowanie wszystkich stron sportu żużlowego, dotychczas stosowane reguły, organiczna praca klubów, EŻ i PZM, a przede wszystkim zawodników, umożliwiły osiągnięcie światowego poziomu rozgrywek ligowych, spowodowały wzrost zainteresowania kibiców nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna i PZM skorzysta z prawa jej zaskarżenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wykorzysta całą prawem przewidzianą ścieżkę odwoławczą.