Po kolejnym spotkaniu zarządu PFKS

Kolejne zebranie zarządu PFKS odbyło się w dniu 23.02.2023 roku. Oto co min. ustalono podczas tego spotkania (Komunikat ze strony PFKS http://pfks.blogspot.com/2023/02/komunikat-prezesa-pfks-po-ostatnim.html):

1.Zarząd na spotkaniu wniósł poprawki do RSS oraz przygotował aneks regulaminu na sezon 2023. Oba dokumenty są dostępne w zakładce “statut i regulaminy”. Informacja techniczna – wszelkie zmiany w RSS i aneksie (różnice z aneksem z roku poprzedniego) zostały zakreślone na zielono w celu łatwiejszego zlokalizowania zmian / różnic.

  • Zarząd postanowił podtrzymać formę Plebiscytu z sezonu 2021 i w zbliżającym się tygodniu zostaną wybrane nominacje w poszczególnych kategoriach za sezon 2022. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w jednym z kolejnych komunikatów, a wręczenie statuetek odbędzie się przy okazji wskazanych zawodów.
  • Nowością (od sezonu 2023) będzie wprowadzenie Galerii Sław polskiego speedrowera. Zamysłem zarządu jest aby co roku wybierać 4 osoby zasłużone dla speedrowera w Polsce (zawodnik, trener, działacz, sędzia).  Będziemy prosić kluby o nadsyłanie kandydatur osób z własnych ośrodków wraz z opisem danej osoby, a zarząd, wraz z powołanym w tym celu kolegium, dokona wyboru najbardziej zasłużonych. Galeria Sław wraz ze zdjęciem oraz opisem wyróżnionych osób będzie dostępna na stronie www.poslkispeedrower.pl

Planujemy również nagrodzić te osoby pamiątkowymi odznakami/medalami.

  • Kolegium Sędziowskie przedstawiło zarządowi propozycje wytycznych dla sędziów oraz plan działania na sezon 2023.

Jako zarząd cieszymy się z dotychczasowej współpracy i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt na czele z Pawłem Cegielskim. 

Na czele Kolegium Sędziowskiego stać będą koordynatorzy CKS z poszczególnych okręgów: 

Północ –  Łukasz Bazelak, Paweł Cegielski, 

Centrum – Mateusz Jess, Adam Smoła, 

Zachód – Krystian Górniaczyk, Damian Wojczyński, 

Południe – Paweł Szychalski, Tomasz Włodarczyk.

Zadaniem kolegium jest szkolenie sędziów i przyznawanie im stopni. Stopnie będziemy dzielić na międzynarodowe i ogólnopolskie. Ogólnopolskie dodatkowo rozgraniczamy na ligowe i pozostałe.

Międzynarodowe dają możliwość prowadzenia zawodów półfinałowych i finałowych wszystkich kategorii imprez światowych.

Dodatkowo wyżej wymienieni sędziowie mają pierwszeństwo w razie możliwości do obstawienia najważniejszych finałowych rozgrywek w kraju.

Dodatkowo wyżej wymienieni sędziowie mają pierwszeństwo w razie możliwości do obstawienia najważniejszych finałowych rozgrywek w kraju.

Razem z Kolegium Sędziowskim organizujemy “sympozjum sędziowskie”. Spotkanie odbędzie się 19.03.2023 (niedziela) a godzinę i miejsce spotkania podamy wkrótce. Prosimy o przybycie wszystkich dotychczasowych sędziów oraz osoby, które chcą zostać sędziami.

Za wyznaczanie sędziów nadal odpowiadać będą kluby, które będą delegować wyznaczonych sędziów na mecze ligowe. Kluby będą miały obowiązek przesłania nazwiska wyznaczonego arbitra do zarządu ([email protected]), do czwartku poprzedzającego kolejkę ligową, a zarząd będzie informował Kolegium Sędziowskie o wyznaczonej osobie. Kolegium będzie miało prawo zmienić sędziego, jeżeli uzna, że wyznaczona osoba nie jest odpowiednia.

Wszystkie szczegóły wytycznych dla sędziów na sezon 2023 oraz sprawy związany z sędziowaniem zostaną omówione na w/w sympozjum.

Pragniemy również zaznaczyć, że wytyczne dla sędziów są dostępne na blogu PFKS.