26 maja br. w artykule Federacyjny Trybunał Orzeka informowaliśmy o konsekwencjach wydarzeń związanych z meczem rozegranym 16 maja w Toruniu pomiędzy TSŻ a Szarżą. Sprawa znalazła swój finał w orzeczeniu Zarządu PFKS, które ukazało się 27.05.br. Dziś prezentujemy orzeczenie FTS w sprawie meczu rozegranego również 16 maja, w Częstochowie pomiędzy Lwami a Szawerem Leszno.

Pełna treść orzeczenia Federacyjnego Trybunału Speedrowerowego ze strony PFKS:

Federacyjny Trybunał Speedrowerowy, w składzie: Paweł Kokot – przewodniczący, Artur Bujnowski, Dominik Rzepka, Adam Bożejewicz, Marcin Puk, po rozpoznaniu w dniach 17, 18 i 19 maja 2021 r., sprawy ze skarg klubu LKS Szawer Leszno i Pana Pawła Szychalskiego dotyczących zdarzeń mających miejsce w dniu 16 maja 2021 r. w Częstochowie w trakcie i po meczu Lwy Częstochowa – Szawer Leszno, wnioskuje do Zarządu Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych o:

1. anulowanie żółtych kartek przyznanych przez sędziego ww. zawodów zawodnikom Szawera Leszno – Hubertowi Kielaszewskiemu i Ksaweremu Kielaszewskiemu, gdyż zawodnicy nie zostali poinformowani o nałożeniu na nich ww. kar przez sędziego,

2. nałożenie na zawodników LKS Szawer Leszno Ksawerego Kielaszewskiego kary upomnienia (zgodnie z pkt 9.4.1. regulaminu sportu speedrowerowego PFKS), a na Huberta Kielaszewskiego kary nagany (zgodnie z pkt 9.4.2. regulaminu sportu speedrowerowego PFKS), za niestosowne zachowanie się w trakcie i po meczu Lwy – Szawer,

3.     przesłanie zapisu wideo z meczu Lwy – Szawer przewodniczącemu Centralnego Kolegium Sędziów celem weryfikacji pracy sędziego Pawła Szychalskiego. Do zakończenia wyjaśnienia sprawy przez przewodniczącego Centralnego Kolegium Sędziów nie wyznaczać Pawła Szychalskiego do sędziowania meczów CS Superligi oraz innych rozgrywek z udziałem drużyn Lwów i Szawera.

4.     wystąpienie do przewodniczącego Centralnego Kolegium Sędziów, aby na „grupie sędziowskiej” na FB, przypomniał sędziom o konieczności natychmiastowego informowania zawodników w przypadku nałożenia na nich kar oraz o obowiązku dokonania stosownego wpisu w protokole meczowym ze szczegółowym opisem sytuacji,

5.     zobowiązanie przez Zarząd PFKS organizatorów zawodów speedrowerowych, aby w przypadku braku możliwości korzystania z protokołu elektronicznego (z powodów problemów technicznych) organizator prowadził protokół w formie papierowej.

UZASADNIENIE

Wydanie przez Trybunał opinii zostało poprzedzone zebraniem w sprawie materiału dowodowego w postaci: email Pawła Szychalskiego, emaile klubu LKS Szawer Leszno, rozmowy telefoniczne z: Pawłem Szychalskim, Agnieszką Kielaszewską, Piotrem Jamroszczykiem, nagrania wideo.

Zdaniem Trybunału w związku z brakiem poinformowania zawodników LKS Szawer Leszno Ksawerego Kielaszewskiego i Huberta Kielaszewskiego przez sędziego o nałożeniu na nich kar indywidualnych w postaci żółtych kartek, kary należy anulować.

Odnośnie nałożenia kar na zawodników LKS Szawer Ksawerego Kielaszewskiego i Huberta Kielaszewskiego Trybunał jest zdania, że nie można pozwolić na to, aby zawodnik wyzywał sędziego od drukarzy (Ksawery Kielaszewski) lub publicznie stawiał sędziemu pytania w stylu „ile wziąłeś” i wykonywanie rękoma gestów świadczących o wzięciu pieniędzy (Hubert Kielaszewski). To nie jest tzw. dopuszczalna krytyka pracy sędziego, ale stawianie konkretnych zarzutów. Takich sytuacji nie można tolerować.

W zakresie ukarania sędziego zawodów Pawła Szychalskiego za „tendencyjne sędziowanie” Trybunał uważa, że w tym zakresie kompetentny jest przewodniczący Centralnego Kolegium Sędziów i to on powinien dokonać oceny pracy sędziego. Do czasu dokonania tej oceny zaleca się niewyznaczanie Pawła Szychalskiego do sędziowania zawodów z udziałem drużyn Lwów Częstochowa i Szawera Leszno.

(-) Paweł Kokot – przewodniczący

(-) Artur Bujnowski

(-) Dominik Rzepka

(-) Adam Bożejewicz

(-) Marcin Puk