Po kolejnym, zebraniu zarządu Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych ogłoszono kolejne decyzje. Bardzo ważną sprawą są ubezpieczenia zawodników, oraz badania lekarskie startujących w zawodach dzieci. Wcześniej pisaliśmy też o indywidualnych mistrzostwach Polski w kategorii żak osobno dla dziewczynek.

Oto najważniejsze tematy poruszone na zebraniu zarządu PFKS:

1. Ubezpieczenia zawodników – tak jak w roku ubiegłym prosimy wszystkie kluby, które zgłosiły się do rozgrywek na sezon 2023, żeby do środy 12.04.2023 przesłały na adres [email protected] aktualne polisy ubezpieczenia zawodników NNW. Nie dostarczenie w/w polisy będzie skutkowało wyciągnięciem odpowiednich konsekwencji. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek ubezpieczenia zawodników przez klub (NNW) bezpośrednio wynika z ustawy o sporcie. 

2. Badania lekarskie zawodników – przypominamy, że zawodnik do 23 roku życia, a już na pewno dziecko do 12 lat ma prawo startować w zawodach tylko z kartą zdrowia sportowca lub zaświadczeniem lekarskim. Nie będą brane pod uwagę żadne oświadczenia stanu zdrowia dziecka od rodziców. Zawodnicy pełnoletni, których obowiązek dotyczy, zgodnie z RSS, mają możliwość złożyć odpowiednie oświadczenie.

3. Informujemy, że DPPŻ zaplanowany na 03.06.2023, za porozumieniem z organizatorem (Szarżą Wrocław) zostaje przeniesiony na 16.09.2023.

4. Kolegium Sędziów planuje szkolenie dla nowych, jak i dotychczasowych sędziów, którzy z jakiś powodów nie mogli stawić się na sympozjum w Ostrowie. Pierwsze takie szkolenie odbędzie się 15.04.2023 (sobota) przy okazji DPP w Żołędowie, a drugie 29.04.2023 (sobota), przy okazji zgrupowania reprezentacji w Ostrowie. Prosimy kluby o przesyłanie zgłoszeń z uwzględnieniem miejsca szkolenia na adres CKS ([email protected]) włącznie z zapotrzebowaniem na akcesoria sędziowskie – do 10.04.2023r.

5. Przy okazji Turnieju w Częstochowie, wiceprezes PFKS Sebastian Charbich rozdawał zawodnikom poszczególnych klubów banery, które zgodnie z wytycznymi na sezon 2023 mają wisieć na każdym obiekcie klubu startującego w rozgrywkach CSS (CSS, CS 1. Liga, CSSŻ, MCSS) na prostej przeciwległej do prostej startowej. Klubom, których zawodników nie było na w/w turnieju, zostaną te banery dostarczone w inny sposób.

6. Przypominamy o odbiorze legitymacji instruktorskich. Najbliższa możliwość odbioru będzie przy okazji DPP w Żołędowie 15.04, IPP w Lesznie 13.05 i prawdopodobnie IPP we Wrocławiu 1.07; o kolejnych możliwościach będą informacje na bieżąco. Warunkiem odbioru legitymacji jest dostarczenie zdjęcia (wymiar 4,5 x 3,5).

7. Jeżeli są osoby, które chciałyby zostać trenerami z odpowiednimi dokumentami instruktora sportu speedrowerowego, proszone są o kontakt mailowy z BA [email protected] lub prezesem PFKS [email protected]. Przypominamy ustawowy wymóg uzyskania uprawnień – kandydat musi się legitymować co najmniej średnim wykształceniem. 

8. Została opublikowana (patrz poprzedni komunikat) informacja o zgłoszeniach do imprez w pierwszej części sezonu 2023. Prosimy kluby o zapoznanie się z terminami zgłoszeń.

9. Jeżeli ze strony klubów, działaczy, zawodników czy osób funkcyjnych są jakieś tematy do zarządu PFKS, prosimy o kierowanie ich na adres mailowy [email protected].

Źródło: blog PFKS