W niedawno opublikowanym komunikacie nr 61 GKSŻ przypomniała, iż od przyszłego roku wszystkie kluby PGE Ekstraligi muszą posiadać plandeki pokrywające tor, a także wykonane właściwie odwodnienie toru.

Treść komunikatu:
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Licencyjnym Polskiego Związku Motorowego – Załącznik nr 3 część I, ustęp 5, klub uczestniczący w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraligi musi posiadać od początku sezonu 2022 certyfikowane przykrycie toru.
Na chwilę obecną ważną certyfikację Polskiego Związku Motorowego posiadają dwa modele przykrycia toru żużlowego: Speed Sport Track Cover oraz MATA ZABEZPIECZAJĄCA SPPEDWAY RC

Równocześnie przypominamy, że elementem składowych systemu przykrycia toru jest odwodnienie liniowe wraz z krawężnikiem, które musi spełniać wymogi zawarte w Uchwale Prezydium ZG PZM nr 497/2017 z dnia 18.10.2017 opublikowanego w Regulaminie Torów jako Załącznik I.

Należy pamiętać, że przy instalacji odwodnienia liniowego oraz krawężników mają zastosowanie przepisy Regulaminu Torów do Zawodów Motocyklowych na Żużlu (dalej: RT), a w szczególności art. 405 ust. 8 RT, który stanowi, że poziom murawy wewnątrz toru nie może być wyższy niż poziom krawężnika toru oraz art. 402 ust. 2 i 4 zobowiązujący klub do uzgodnienia z PZM i podmiotem zarządzającym projektu i terminów wykonania wszelkich modernizacji obiektu, w tym toru żużlowego.

Te wymogi mają zapewnić najlepszej żużlowej lidze świata większą niezależność od warunków atmosferycznych, a tym samym sprawiły, że prawa do transmisji żużlowych stały się jeszcze atrakcyjniejsze dla telewizji. Co niewątpliwie znalazło odzwierciedlenie w podpisanym niedawno rekordowym kontrakcie speedway ekstraligi z Canal+.

We Wrocławiu nie muszą obawiać się o ten wpis regulaminu. Przypomnijmy, iż po remoncie i oddaniu do użytku Nowego Olimpijskiego już w 2017 r testowano plandekę firmy Speed Sport Track Cover przykrywającą tor. Wówczas dzięki uprzejmości Sparty Wrocław ekstraliga żużlowa mogła testować to pokrycie toru. Nawierzchnię we Wrocławiu zabezpieczono systemem, stosowanym przede wszystkim w duńskim Vojens. Na Olimpijskim obecny był wtedy min. Ole Olsen z firmy Speed Sport, która położyła plandeki wraz z odpowiednimi obciążnikami. Później na przykrytym fragmencie toru dokonano zalania plandeki wodą.

Leszek Demski, członek komisji weryfikacyjnej PZM ocenił wtedy, iż próba wypadła doskonale. Oprócz niego w składzie komisji byli również Stanisław Bazela i Dariusz Cieślak.

Testowany system przykrycia toru Speed Sport może być dostosowany do konkretnego toru, ma on specjalny system łączeń, który nie pozwala na przenikanie wody pomiędzy poszczególnymi elementami przykrycia – powiedział wówczas Leszek Demski.

Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej tak powiedział o mających się odbyć testach na torze Stadionu Olimpijskiego w 2017 r.: Pierwsze oględziny systemu odbyliśmy w roku ubiegłym na torze w Vojens. Spisuje się on tam doskonale już od wielu lat, a fakt, iż możemy wykorzystać tor we Wrocławiu do tegorocznych testów, pozwala nam z wielkim optymizmem patrzeć na ich przeprowadzenie. Jestem przekonany, że system spełni swoją rolę i ograniczy niebezpieczeństwo odwoływania zawodów z powodu opadów deszczu. System ma jedną wadę, kilkugodzinny czas rozkładania, dlatego jest on nierozerwalnie związany z prognozami pogody. Sprawdzi się w stu procentach przed planowanym dniem meczu, kiedy prognozy pogody przewidują kilkudniowe intensywne opady deszczu

Obowiązek posiadania certyfikowanych plandek planowano wprowadzić w PGE Ekstralidze już od 2018 r. Jednak centrala żużlowa na przygotowanie się do tej inwestycji dała klubom więcej czasu.

Koszt takiej certyfikowanej plandeki waha się w granicach 250-350 tysięcy złotych, w zależności od długości toru. Do tego należy doliczyć koszt wykonania odwodnienia toru, bez którego kładzenie plandeki nie ma sensu.

Czy plandeki są najlepszym rozwiązaniem problemu kapryśnej aury wiosną i często padających wówczas dreszczów? Jak zwykle zdania są podzielone. Ale to już temat na osobny artykuł.

Zdjęcie: media społecznościowe Vojens Speedway Center