Zgodnie z tym co pisaliśmy w artykule Federacyjny Trybunał Speedrowerowy orzeka, sprawa dotycząca meczu z 16 maja pomiędzy TSŻ Toruń a Szarżą Wrocław miała swój dalszy ciąg. Tym razem decyzję podjął Zarząd PFKS.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie PFKS, Zarząd Federacji postanowił ukarać zawodnika TSŻ Toruń Remigiusza Burchardta karą wykluczenia z rozgrywek na okres sześciu miesięcy, warunkowo zawieszając ją po dwóch miesiącach. Dodatkowo ukarany zawodnik ma w mediach społecznościowych przeprosić kierownika drużyny Szarży Adriana Kocura. Jeśli ten fakt nie nastąpi Remigiusz Burchardt odbędzie pełną półroczna karę, bez żadnego zawieszenia.

Oto pełna treść komunikatu Zarządu Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych:

Orzeczenie PFKS dot. odwołania od Decyzji FTS.

Dot. Zachowania Remigiusza Burchardta podczas meczu TSŻ Toruń – Szarża Wrocław w dniu 16.05.2021.

W poniedziałek, 24.05.2021 wpłynęło odwołanie od decyzji FTS dot. kary dla Zawodnika TSŻ Toruń Remigiusza Burchardta, Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych, rozpatrzył powyższe odwołanie i tym samym postanawia:

1. Uznać, że zawodnik obrażał kierownika drużyny gości Adriana Kocura w niecenzuralny, wulgarny sposób, nie nadający się do cytowania. PFKS uważa, że odwołanie jest zasadne i zmienia zastosowanie wykroczenia na punkt regulaminu 9.11.1.6,  Tym samym stosując się do Regulaminu Sportu Speedrowerowego postanawia  że za powyższe zachowanie zawodnika, zgodnie z punktem 9.11.1.6. , czasowo wyklucza z rozgrywek zawodnika Remigiusza Burchardta  na okres sześciu miesięcy, tj do dnia 25.11.2021r.

2. Po konsultacjach, Zarząd PFKS, wraz z przewodniczącym FTS, postanowił: Zastosować nadzwyczajne warunkowe złagodzenie okresu czasowego wykluczenia z rozgrywek, poprzez skrócenie go do dwóch miesięcy, tym samym okres ten będzie obowiązywał od dnia 26.05.2021 do 25.07.2021.

3. Warunkowo zawiesić wykonanie kary pozostałych czterech miesięcy czasowego wykluczenia z rozgrywek na okres dwunastu miesięcy – do 26.05.2022.

4. Zobowiązać ukaranego zawodnika do przedstawienia, w ciągu 7 dni (licząc jw) przeprosin w stosunku do: kierownika drużyny Szarża Wrocław Adriana Kocura , przeprosiny należy umieścić na portalu społecznościowym Facebook:  na oficjalnym fanpage’u TSŻ TORUŃ; przeprosiny należy utrzymać na tablicach przez okres minimum 7 dni.

W przypadku niewykonania zobowiązań zawartych w punkcie 4 w wyznaczonych terminie, warunkowe zawieszenie wykonania kary nałożonej zostanie uchylone.