Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych zajmuje się nie tylko bieżącymi sprawami polskiego cycle speedwaya. Ostatnio dla wszystkich chętnych przygotowano ankietę dotyczącą przyszłości speedrowera oraz tego czym ma się zajmować zarząd. Poniżej prezentujemy informację ze strony PFKS.

Speedrower przyszłości (ankieta): 

Oprócz spraw bieżących, bardzo ważnym obszarem, którym Zarząd zamierza się zająć jest również przyszłość speedrowera i ustalenie głównych kierunków działania Federacji, nie tylko na ten sezon, ale i całą obecną kadencję. Ważna jest dla nas opinia, propozycje i jak komunikowaliśmy wcześniej pomysły zgłaszane przez kluby i inne osoby. Walne Zebranie nie wskazało wprost w jakim kierunku mamy rozwijać swoją działalność, dlatego Zarząd, we współpracy z Komisja Rewizyjną postanowił o przeprowadzeniu ankiety środowiskowej.

Przygotowaniem ankiety zajął się członek KR – Bartosz Fryckowski, za co mu bardzo dziękujemy ponieważ zaangażował się w 100% i przygotował ankietę w perfekcyjny sposób od strony technicznej jak i wizualnej.

Tak naprawdę zostały przygotowane dwie ankiety, osobna dla klubów, która zostanie przekazana na ich adresy mailowe do końca bieżącego tygodnia i druga dla środowiska (działaczy, zawodników, sędziów, rodziców), która jest dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/V4R2M9jBAnihTMFu5 Ankiety będą dostępne i aktywne przez okres jednego miesiąca.

Wierzymy, że analizy i wnioski pozwolą na obranie przez Zarząd właściwej strategii rozwoju Federacji. Planujemy powtórzyć taką ankietę za około pół roku, żeby zobaczyć, czy w odczuciu środowiska nastąpiły zmiany jeżeli chodzi o kierunek działania federacji.