W bieżącym sezonie 4 kwietnia odbędzie się Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych. Wiemy już, że w finale wystartuje ekipa Arged Malesy Ostrów Wlkp, która zajęła pierwsze miejsce w eWinner 1 lidze w sezonie 2021. W składzie klubu z Ostrowa są zawodnicy, którzy występowali na drugim poziomie rozgrywek w Polsce. Ale jest też zawodnik, który jeździł w PGE Ekstralidze. W innych zespołach ekstraligowych są też zawodnicy, którzy w 2021 występowali w 1 bądź 2 lidze w Polsce. Jak więc obliczyć średnią biegową z różnych lig, by wynik był miarodajny?

PZM zastosował odpowiedni przelicznik. A całość umieścił w opublikowanych Postanowieniach na rok 2022. Czytamy tam między innymi:

Średnią Indywidualną (SI) posiadają wyłącznie zawodnicy, których liczba startów w zawodach ligowych jest większa od liczby obliczonej wg formuły: liczba rund pomnożona przez 2, gdzie: liczba rund jest równa liczbie meczów rozegranych przez drużynę danego zawodnika w okresie, za który obliczana jest SI. Mecze, w których zawodnik brał udział jako „gość” nie są brane pod uwagę z wyjątkiem przypadku, gdy zawodnik został wypożyczony do klubu, w barwach którego startował wcześniej jako „gość”. Wówczas, do obliczenia SI tego zawodnika pod uwagę brane są wszystkie mecze, w których zawodnik brał udział.

Pomimo posiadania SI, zawodnik może być zastępowany tylko wtedy, gdy nie jest zgłoszony do zawodów ligowych pod numerem startowym, pod którym musi być zgłoszony zawodnik młodzieżowy.

SI oblicza się w następujący sposób: suma zdobytych na torze punktów i punktów bonusowych podzielona przez liczbę biegów, w których zawodnik wziął udział, wliczając w to również biegi nie ukończone z powodu: wykluczeń, upadków, defektów. Wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku dziesiętnym.

Za biegi nie ukończone z powodu wykluczenia uważa się także biegi, w których:

1) zawodnik nie stanął na starcie z powodu wcześniejszego wykluczenia (wykluczenie z określonych biegów bądź do końca zawodów),

2) zawodnikowi odebrano punkty w wyniku weryfikacji biegu lub meczu,

3) zawodnik został wykluczony za dotknięcie taśmy maszyny startowej i zastąpiony w biegu powtórzonym zawodnikiem rezerwowym.

Uważa się, że zawodnik nie wziął udziału w biegu, jeżeli nie stanął na starcie biegu powtórzonego z powodu niezawinionej kontuzji

SI z wszystkich meczów ligowych, w których zawodnik startował w sezonie 2021, są przeliczane w następujący sposób:
1) dla zawodników, którzy w sezonie 2021 startowali w DMP: dla DMP i U24E – bez przeliczania, dla DM I Ligi – mnożąc przez 1,2, dla DM II Ligi – mnożąc przez 1,4,

2) dla zawodników, którzy sezonie 2021 startowali w DM I Ligi: dla DMP i U24E – dzieląc przez 1,3, dla DM I Ligi – bez przeliczania, dla DM II Ligi – mnożąc przez 1,2,

3) dla zawodników, którzy sezonie 2021 startowali w DM II Ligi: dla DMP i U24E – dzieląc przez 1,6, dla DM I Ligi – dzieląc przez 1,2, dla DM II Ligi – bez przeliczania,

4) jeżeli przeliczona SI w sposób określony w pkt 1 – 3 jest większa niż 3,000, przyjmuje się, że jest ona równa 3,000.

I tak jeśli zawodnik występujący w PGE Ekstralidze w 2021 r uzyskał średnią 1,850 pkt/bieg, a w następnym sezonie uczestniczy w rozgrywkach 1 ligi to średnia danego zawodnika dla rozgrywek 1 ligi będzie policzona wg następującego wzoru:

1,850 x 1,2 = 2,220 pkt/bieg

Gdyby ten sam zawodnik startował w nowym sezonie w 2 lidze jego średnia byłaby przeliczona wg wzoru:

1,850 x 1,4 = 2,590 pkt/bieg.

I dokonując przeliczeń w drugą stronę. Zawodnik z 1 ligi uzyskał średnią biegową 1,995 pkt/bieg. W nowym sezonie wystartuje w ekstralidze żużlowej. To jego średnią przelicza się w sposób następujący:

1,995/1,3 = 1,535

Gdyby ten sam zawodnik miał startować w nowym sezonie w rozgrywkach 2 ligi jego średnia wyglądała by tak:

1,995 x 1,2 = 2,394 pkt/bieg.

Zawodnik drugiej ligi, który w sezonie 2021 miał średnią 1,995 pkt/bieg, to w przypadku startów w ekstralidze będzie miał przeliczoną swoją średnią w sposób następujący:

1,995/1,6 = 1,247 pkt/bieg.

Źródło: PZM i obliczenia własne