Od nowego sezonu PGE Ekstraliga wprowadziła sporo zmian jeśli chodzi o pracę mediów na stadionach. W obrębie dojścia do parku maszyn powstanie nowe miejsce – Ekstraliga Media Center.

Ponadto organizator jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do obiektu w każdym czasie ekipie realizującej transmisję telewizyjną, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie.

Zabrania się odtwarzania muzyki po upadku zawodnika/zawodników do momentu, gdy nie opuszcza/ją on/oni toru o własnych siłach lub transportem medycznym.

Zawodnicy nie uczestniczący w konferencji prasowej na potrzeby TV mają pozostawać do dyspozycji mediów przez co najmniej 30 minut po zakończeniu ostatniego biegu ubrani w kevlar lub strój klubowy. Organizator ma obowiązek zorganizowania Ekstraliga Media Center w obrębie dojścia do parku maszyn/dojścia do paddocku na potrzeby mediów oraz zapewnienia obsługi medialnej przez rzecznika prasowego Gości i Gospodarzy. Zawodnicy po meczu mogą udać się na stadion, aby podziękować kibicom za doping. Podziękowanie nie może być dłuższe niż 10 minut, a po tym czasie zawodnicy wracają do parku maszyn i są do dyspozycji mediów w Ekstraliga Media Center lub w Mix Zone TV. Nie ma obowiązku organizowania pomeczowej konferencji prasowej przez Klub.

Wszystkie klubowe konferencje prasowe muszą odbywać się w sali konferencyjnej o powierzchni co najmniej 25m2, wyposażonej w 3 szt. bezprzewodowych mikrofonów, w tym jeden dla prowadzącego konferencję, kostki mikrofonowe z layoutem PGE Ekstraliga + logo Klubu + kanał YT Klubu, krzesła i stół z grafiką na jego froncie zgodnym z layoutem zatwierdzonym przez SE.

Standard sprzętu i łącza niezbędnego do przeprowadzenia klubowej konferencji prasowej:
– kamera lub aparat (lustrzanka), która jest w stanie pracować w minimum Full HD/ 4K,
– statyw do kamery, zestaw audio, bezprzewodowy,
– mikser audio, z możliwością podłączenia 3 mikrofonów, z wyjściem audio pasującym do kamery, laptop minimum procesor i5, 8gb ram,
– komplet kabli audio / video, w zależności od gniazd w mikrofonach, kamerach np. HDMI, XLR, mini jack / jack,
– urządzenie do przechwytywania sygnału HDMI do laptopa, tzw. Grabber,
– łącze internetowe o przepustowości minimalnej symetrycznej 20,0 Mbit/s download i 20,0 Mbit/s upload.

Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia przedmeczowej konferencji prasowej przed każdą rundą rozgrywek DMP (online/stacjonarnie) zgodnie z terminarzem rozgrywek, na 1 – 3 dni (data i godzina w uzgodnieniu z SE) przed wyznaczoną datą kalendarzową danej rundy, z udziałem co najmniej 1 zawodnika i trenera Gospodarza oraz zapewnić zdalne połączenie/nagranie z co najmniej 1 przedstawicielem sztabu szkoleniowego Gości meczu lub 1 zawodnikiem Gości.

Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia transmisji na żywo z przebiegu konferencji prasowej przy użyciu kamery na statywie ustawionym na środku i na wprost stołu konferencyjnego na oficjalnym kanale klubowym na jednym z portali: Facebook, Instagram lub YouTube.

Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do Ekstraliga Media Center po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego, które następuje nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia ostatniego biegu.

Organizator od sezonu 2022 zapewnia fotoreporterom w wyznaczonej strefie foto platformę do zdjęć zgodną ze standaryzacją określoną w Załączniku nr 6 i dostęp do wydzielonego dla mediów bezprzewodowego łącza internetowego o przepustowości minimalnej 20,0 Mbit/s download i 20,0 Mbit/s upload.

Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może jednocześnie przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów, z których jeden może być delegowany przez SE. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie jednocześnie zamiennie maksymalnie dwie osoby (po jednym przedstawicielu Gości/Gospodarzy) spośród fotoreporterów lub ekipy reporterskiej telewizji klubowej Gości/Gospodarzy oraz zamiennie dodatkowo 1 fotoreporter SE, do 2 reporterów/operatorów telewizji SE delegowanych przez SE. W przypadku delegowania przez SE fotografa na zawody, fotograf ten zobowiązany jest do przekazania do 20 zdjęć w pełnej rozdzielczości na potrzeby klubu – gospodarza i gościa danych zawodów.

 SE ma prawo wydać zgodę na przebywanie na płycie wewnątrz toru ekipie telewizji prowadzącej relację telewizyjną z meczu, w tym także zgodę na ustawienie na płycie wewnątrz toru kamer wraz z osprzętem, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu Sanitarnego PZM.

Więcej w Regulaminie Organizacyjnym PGE Ekstraligi na stronie PZM