Na stronie PKS.blogspot.com 20 września opublikowano obszerne wyjaśnieni dlaczego do CS Superligi nie awansowała pierwsza drużyna CS 1. Ligi.

Oto treść Komunikatu Zarządu PFKS:

Uchwała Zarządu PFKS z dnia 19.09.2023 dotycząca meczów play-off CS 1.Ligi i meczów barażowych decydujących o miejscu w CS Superlidze w sezonie 2024.

Wobec nieścisłości wynikających z błędów / luk w zapisach regulaminowych i pojawiających się pytań dotyczących systemu spadków/awansów oraz ustalenia klasyfikacji (pozycji) drużyn przed sezonem 2024, Zarząd Federacji, w trybie pilnym na swoim posiedzeniu, podjął decyzję o:

1. Wykreśleniu / anulowaniu zapisu RSS pkt. 12.21.3.3.3.1.2.2. w całości, z powodu braku wcześniejszego uwzględnienia w zapisach regulaminu (pominięcia przy tworzeniu i weryfikacji RSS) decyzji Zarządu o udziale w dwumeczu barażowym 2023 drużyny sklasyfikowanej na piątym miejscu w CSS 2023.

2. Dopisaniu w Aneksie 2023 następujących punktów:

  • pkt. 8.2.1.1.5.4 (nowy) Drużyny rezerw uczestniczące w CS 1.Lidze są pomijane przy tworzeniu klasyfikacji (pozycji) drużyn przed sezonem 2024.
  • pkt. 8.2.1.1.5.5 (nowy) Bezpośredni awans do CSS 2024 uzyskuje drużyna najwyżej sklasyfikowana w CS 1.Lidze 2023, w klasyfikacji tej pomija się drużyny rezerw.
  • pkt. 8.2.1.1.5.6 (nowy) W dwumeczu barażowym 2023 o miejsce w CSS 2024 bierze udział drużyna sklasyfikowana na piątym miejscu w klasyfikacji CSS 2023 oraz drużyna sklasyfikowana na drugim miejscu w klasyfikacji CS 1.Ligi 2023, w klasyfikacji tej pomija się drużyny rezerw. Pierwszy mecz barażowy odbywa się na torze drużyny startującej w niższej klasie rozgrywkowej.

3. Do uzupełnienia zapisów regulaminowych i ich publikację w trybie pilnym zobowiązuje się Biuro Administracyjne PFKS.

Ww zmiany w RSS i Aneksie na sezon 2023 zostały naniesione – dop. BA.

Wyjaśnienie:

Decyzję o zmianie (uzupełnieniu) zapisów regulaminowych Zarząd podjął na podstawie RSS pkt.1.3.3, który mówi, że PFKS ma prawo do bieżącej interpretacji zdarzeń wynikających z przebiegu rozgrywek oraz wyciągania wniosków, gdy nie ma jednoznacznego ujęcia danej sytuacji w Regulaminie.

Uzupełnienie (komentarz):

1. Kluby, zgłaszając swoje drużyny rezerw do udziału w CS 1.Lidze, były świadome braku możliwości awansu tych drużyn do wyższej klasy rozgrywkowej na sezon 2024, oraz braku możliwości ich udziału w dwumeczu barażowym. Oczywistym jest, że drużyny te rywalizują o tytuł Drużynowego Mistrza 1 Ligi, nie mogą natomiast być ujęte w klasyfikacji drużyn przed sezonem 2024, co daje możliwość awansu i udziału w dwumeczu barażowym innym drużynom, z pominięciem drugich drużyn.

2. W komunikacie z dnia 21 grudnia 2022 wskazano też, że w dwumeczu barażowym startuje drużyna sklasyfikowana na piątym miejscu w CSS 2023, co skutkuje podjęciem decyzji przez Zarząd o wykreśleniu pkt. 12.21.3.3.3.1.2.2. w całości.