Zakończyły się już wszystkie speedrowerowe rozgrywki zaplanowane na ten sezon. No może poza jednymi. Po skandalu sędziowskim i niedostosowaniu się poziomu rywalizujących zawodników do poziomu sędziowania (cytat arbitra zawodów) podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych w Żołędowie 5 lipca Arkadiusz Słysz zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego w PFKS, a także zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu PFKS. Możemy o tym przeczytać w artykule Decyzja Zarządu PFKS odnośnie  finału MPPK oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego wyborczego zebrania delegatów PFKS (http://pfks.blogspot.com/2022/07/decyzja-zarzadu-pfks-odnosnie-finau.html).

W ostatnim czasie „posypały” się rezygnacje kilku innych członków z pracy w zarządzie PFKS. Stąd decyzja władz federacji speedrowerowej by rezygnacji nie przyjmować, a odwołać cały zarząd i zwołać kolejne tegoroczne Nadzwyczajne Zebranie Delegatów PFKS. O czym możemy przeczytać klikając w następujący link:

Kolejne w 2022 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PFKS

Na pewno ostatnie wydarzenia w PFKS nie służą stabilnemu funkcjonowaniu federacji. Z obserwacji tego co się dzieje na speedrowerowych torach i wokół nich nie płyną pozytywne sygnały. Niech punktem odniesienia dla naszych działaczy i zawodników będą słowa Brytyjczyka Steve’a Harrisa,  po trzecim tegorocznym występie Damiana Natońskiego na torach w Anglii. Pisaliśmy o tym w artykule: Damian Natoński i Dariusz Pilas walczyli na Wyspach Brytyjskich. Wspaniałe słowa Harrisa.

Miejmy nadzieję, że decyzje podjęte 20 listopada br. będą służyć tylko i wyłącznie rozwojowi tej dyscypliny sportu w Polsce.

Pełna treść komunikatu ze strony PFKS:

W związku z kolejnymi rezygnacjami z pracy w zarządzie PFKS, tenże zarząd, podczas zebrania w dniu 9.10.2022 postanowił:

1.           Nie przyjmować rezygnacji poszczególnych osób z pracy w zarządzie w trybie indywidualnym.

2.           Jednogłośnie podjąć uchwałę odwołującą władze PFKS wybrane 31.01.2021.

3.           Zwołać Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PFKS, podczas którego zostanie dokonany wybór prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej.

a.           Walne Zebranie odbędzie się w niedzielę 20.11.2022, o godzinie 11:00 (11:30 – drugi termin).

b.           Miejsce Zebrania zostanie podane niezwłocznie po zakończeniu czynności logistycznych z tym związanych; wstępny plan jest taki, żeby to były okolice Łodzi (podobnie jak Walne Zebranie w roku 2020).

c.            Warunkiem dopuszczenia do udziału w Zebraniu jest brak zaległości finansowych podmiotów uprawnionych do uczestnictwa wobec PFKS i innych podmiotów w niej zrzeszonych. Pełna lista uprawnionych zostanie podana nie później, niż 7 dni przed Zebraniem.

d.           Porządek obrad:

i.             Otwarcie obrad.

ii.            Wybór Komisji Mandatowej.

iii.           Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.

iv.           Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.

v.            Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

vi.           Sprawozdania Zarządu PFKS za lata 2021-22.

vii.          Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2021-22.

viii.         Dyskusja nad sprawozdaniami.

ix.           Wybory do władz PFKS:

1.           Wybór Komisji Skrutacyjnej.

2.           Wybór Prezesa PFKS.

3.           Wybór pozostałych członków Zarządu PFKS.

4.           Wybór Komisji Rewizyjnej PFKS.

5.           Zebrania nowo wybranych organów PFKS w celu wewnętrznego podziału funkcji.

Kolejne punkty porządku obrad zależą od decyzji nowego zarządu PFKS – jeśli ten zdecyduje o zwołaniu Walnego Zebrania w trybie zwyczajnym, w tradycyjnym terminie zimowym na początku roku 2023 (styczeń lub luty), w tym miejscu nastąpi zamknięcie obrad. Jeśli zostanie podjęta decyzja, żeby niniejsze Walne Zebranie potraktować jako programowe przed sezonem 2023, obowiązują kolejne punkty porządku obrad: 

x. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.

xi. Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2023.

xii. Wolne wnioski.

xiii. Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

xiv. Zamknięcie obrad.