Dziś przypada 17 rocznica śmierci zasłużonego działacza – nie tylko Sparty Wrocław – Zbigniewa Flasińskiego. Pan Zbigniew był też wieloletnim sędzią żużlowym. Z wrocławską Spartą związany był od początku jej istnienia. W latach 1960-1975 był Prezesem klubu. Zasiadał również w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego (1956-1965 oraz 1975-1985). W latach 1976-1984 był członkiem Komisji Technicznej oraz Komisji Wyścigów Torowych Międzynarodowej Federacji Motocyklowej.

A oto co na temat tego zasłużonego działacza sportu żużlowego można znaleźć na stronie www.sprata.wroclaw.pl:

Zbigniew Flasiński – urodzony 29 września 1915 roku we Lwowie. Pochodził z rodziny o sportowych tradycjach. Ukończył jako inżynier Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. W trakcie wojny został aresztowany i wywieziony przez Rosjan na Syberię. Do Polski powrócił pod koniec lat czterdziestych. Pracę zawodową rozpoczął w zakładzie ASPA a następnie związał się z Politechniką Wrocławską jako jej pracownik naukowo-techniczny.

Na początku lat pięćdziesiątych podjął działalność społeczną w sporcie motorowym, działając niezwykle aktywnie w „Ślęzie”, a później w „Sparcie”, w której doszedł do godności prezesa w latach 1962 – 1975. Zdobył szczególne uznanie w kraju i poza jego granicami jako wytrawny organizator zawodów żużlowych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, w tym przede wszystkim wielu finałów Mistrzostw Świata na żużlu.

W roku 1956 został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i działał w nim do roku 1965. Ponownie wszedł w skład ZG PZM w 1975r, zostając przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego, funkcję pełnił do 1985r. W tymże roku objął stanowisko wiceprezesa ZG PZM, które piastował do końca kadencji 1987r. Jako działacz dobrze zasłużył się polskiemu sportowi żużlowemu, opracowując wiele publikacji szkoleniowo – instruktorskich. Do najbardziej cenionych należą „Instrukcja torów żużlowych”, skrypt „Sport żużlowy”, „Metodyka szkolenia i zagadnienia wybrane w sporcie żużlowym”.

Liczne przyjaźnie z działaczami sportu żużlowego w Anglii ułatwiły mu nawiązanie sportowych kontaktów obu krajów, w tym szczególnie załatwienie wielu staży szkoleniowych polskich żużlowców w Anglii. W roku 1976 został stałym delegatem Polski w Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. W latach 1976 – 1984 był członkiem Komisji Technicznej, a od 1986 wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. W tym samym czasie wchodził w skład grupy roboczej Komisji Wyścigów Torowych do spraw bezpieczeństwa zawodów żużlowych.

Za wybitne zasługi w działalności społecznej odznaczony został w 1980r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Był zasłużonym działaczem Polskiego Związku Motorowego i członkiem honorowym Związku.

Zmarł 17 grudnia 2004r.